Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” informuje, iż w celu usprawnienia procesu rozliczania kosztów dostawy wody oraz ujednolicenia systemu pomiarowego Rada Nadzorcza Spółdzielni Uchwałą Nr 18/2015 z dnia 06.07.2015r. wprowadziła w życie „Regulamin określający zasady kompleksowej wymiany lub montażu wodomierzy indywidualnych i pokrycia kosztów montażu lub zakupu wodomierzy w zasobach Spółdzielni”, którego tekst jednolity znajdziecie Państwo na stronie internetowej Spółdzielni www.smlokum.pl oraz w administracjach i kasach Spółdzielni.

Czytaj więcej: Ogłoszenie


Regulamin zasad kompleksowej wymiany wodomierzy

Regulamin określający zasady kompleksowej wymiany lub montażu wodomierzy indywidualnych i pokrycia kosztów montażu oraz zakupu wodomierzy w zasobach „SM LOKUM”

 

 File pdf 32  Regulamin zasad kompleksowej wymiany wodomierzy 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie ogłoszenia dotyczącego przetargu.

 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

http://www.smlokum.pl/images/File-pdf-32.png

Przetarg zamówienia publiczne - ogłoszenie o wynikach przetargu

Dokumenty dostępne w dziale Przetargi -> Pozostałe


Przetarg zamówienia publiczne - specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Dokumenty dostępne w dziale Przetargi -> Pozostałe