Ogłoszenie

Wymianie podlegać będą wszystkie wodomierze indywidualne zamontowane w poszczególnych lokalach na instalacji ciepłej i zimnej wody z wyjątkiem wodomierzy, których wymiana była dokonana w 2014 i 2015 roku przez lokatora/użytkownika z uwagi na długi okres ważności cech legalizacyjnych. Zwrot kosztów związanych z wymianą wodomierzy będzie następować w 60 miesięcznych ratach, płatnych wraz z opłatami czynszowymi na podstawie wystawionych przez Spółdzielnię aneksów czynszowych.  W związku powyższym od dnia obowiązywania regulaminu wymiana wodomierzy w Państwa mieszkaniach będzie odbywać się kompleksowo na zlecenie Spółdzielni przez firmy wyłonione w przetargu.Szczegółowe zasady i koszty montażu  lub wymiany wodomierzy  zostaną Państwu dostarczone indywidualnie bezpośrednio po zakończeniu procedury przetargowej. Proces wymiany nastąpi w trzech etapach.

 

  • W pierwszym terminie tj. IV kwartał 2015r. wymiana wodomierzy odbywać się będzie w budynkach przy  ul.  Biała Przemsza i Wojska Polskiego.
  • W drugim terminie tj. I kwartał 2016r. wymiana wodomierzy odbywać się będzie w budynkach przy  ul.  Maliny, Niwecka, Kalinowa i Żeromskiego.
  • W trzecim terminie tj. II kwartał 2016r. wymiana wodomierzy odbywać się będzie w budynkach przy  ul.  Goszczyńskiego, Daleka, Kasztanowa, Będzińska, Szpaków, 3 – go Maja, Chemiczna i Zawodzie.

 

Dokładny termin zostanie podany przez Spółdzielnię w celu udostępnienia lokali mieszkalnych.

W związku z powyższym użytkownicy lokali, w których okres legalizacji wodomierzy indywidualnych upływa przed rozpoczęciem kompleksowej wymiany proszeni są o nie dokonywanie wymiany.

Szczegółowych informacji udzielają administracje osiedlowe pod numerami telefonów:

Administracja nr 1 przy ul. Chemicznej 12 : (32) 363 24 92 lub (32) 294 52 56
Administracja nr 2 przy ul. Niweckiej 18a : (32) 269 93 35