Przetarg rozstrzygnięty - roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokum": Wykonanie robot rozbiórkowych związanych z ociepleniem dachów, stropów piwnic, drobnymi robotami demontażowymi i rozbiórkowymi podczas zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków SM LOKUM usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Chemiczna 12/I, 12/II, 12/III, 12/IV, 12/V, 12/VI, 12/VIII, 12/XI, Będzińska 45, 47, Kalinowa 1, 3, 7 i Biała Przemsza 2, 12-14, 17abc, 19abc, 16-18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, POIS.01.07.01-00-0086/17” w ramach: podziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Zmiany:

 1. ZMIANA OGŁOSZENIA.pdf
 2. Modyfikacja treści SIWZ.pdf
 3. ZMIANA OGŁOSZENIA.pdf (07-05-2018)

Odpowiedź na pytania:

 1. Odpowiedź na pytania.pdf
 2. Zalacznik nr 1 do pisma z dnia 27 04 2018.pdf
 3. Zalacznik nr 2 do pisma z dnia 27 04 2018.pdf
 4. Wyjaśnienia do przetargu.pdf (07-05-2018)

Pliki do pobrania:

 1. OGŁOSZENIE.pdf
 2. SIWZ.pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ.pdf
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ.pdf
 12. Załącznik nr 10 do SIWZ.pdf
 13. Załącznik nr 11 do SIWZ.pdf
 14. Stropy.zip