Przetarg na wynajem i sprzedaż lokali mieszkalnych

PRZETARG NA WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 19.12.2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

 • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy);
 • zawarcie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz sprzedaży lokalu użytkowego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty:

- kosztów manipulacyjnych bezzwrotnych w wysokości 30 zł

- wadium określonego poniżej odrębnie dla każdej nieruchomości

 

Powyższych wpłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy S.M. „LOKUM”: GETIN NOBLE BANK SA 25 1560 1166 0000 9440 0001 1438.
Wadium i koszty manipulacyjne winny wpłynąć na rachunek bankowy Spółdzielni najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Dowód wniesienia powyższych wpłat przez uczestnika przetargu należy przedłożyć Komisji Przetargowej.

 

LOKALE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM:

 

1. ul. Biała Przemsza 2/13

 • pow. użytk. 37,27 m² (IV piętro)
 • 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
 • Instalacje: elektryczna, wodno – kanalizacyjna, CO;
 • kwota wywoławcza czynszu najmu – 448,00 zł
 • kwota postąpienia licytacyjnego – 50 zł
 • wadium – 1.300,00 zł
 • kaucja zabezpieczająca – 12 czynszów wylicytowanych

 

 • Stawka czynszu nie obejmuje opłat za media i innych opłat niezależnych od Spółdzielni;
 • Termin wpłaty kaucji wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia przetargu;
 • Umowa najmu zostanie zawarta na okres 12 miesięcy, po upływie tego okresu i terminowym regulowaniu opłat czynszowych zostanie zawarta umowa najmu na czas nieokreślony;
 • Spółdzielnia zwraca uczestnikom wadium w terminie 3 dni roboczych od dnia przetargu.

 

LOKALE PRZEZNACZONE NA SPRZEDAŻ:

 

1. ul. Chemiczna 12/IB/21 (lokal mieszkalny)

 • pow. użytk. 34,37 m², (I piętro)
 • pokój, kuchnia, WC wspólne na korytarzu
 • instalacje: wodno –  kanalizacyjna, elektryczna, CO
 • cena wywoławcza – 50.000,00 zł
 • wadium -  5.000,00 zł

 

2. ul. Żeromskiego 1/11 (lokal użytkowy)

 • pow. użytk. 372,61 m², (parter, I piętro)
 • instalacje: elektryczna
 • cena wywoławcza – 280.000,00 zł
 • wadium -  28.000,00 zł

 

3. ul. Żeromskiego 1/1 (lokal mieszkalny)

 • pow. użytk. 73,12 m², (parter)
 • 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, WC
 • instalacje: wodno –  kanalizacyjna, elektryczna;
 • cena wywoławcza – 110.000,00 zł
 • wadium -  11.000,00 zł

 

W/w lokale mieszkalne można oglądać w dniach 14.12.2018 r. oraz 17.12.2018 r.
Termin oraz godzinę należy wcześniej ustalić  z administracjami:

 • lokal przy ul. Biała Przemsza – Administracja przy ul. Maliny 5, tel. (32) 269-93-35.

 • lokale przy ul. Chemicznej oraz Żeromskiego – Administracja przy ul. Chemicznej 12, tel. (32) 363-24-92.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia w całości lub w części przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszcza się osoby, które zapoznały się z warunkami przystąpienia określonymi w Regulaminie przetargu lub ich pełnomocników posiadających pełnomocnictwo sporządzone z zachowaniem formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, zawierającym upoważnienie do uczestnictwa ogłoszonym przetargu. Przystępujący do przetargu mogą zapoznać się z jego warunkami oraz Regulaminem przetargu w siedzibie Spółdzielni w Dziale Mieszkaniowym, tel. (32) 36 32 489.

Zarząd S.M. LOKUM