Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych

PRZETARG NA WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 01.04.2019 r. o godz. 15:30 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

 • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy)

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty:

- kosztów manipulacyjnych bezzwrotnych w wysokości 30 zł

- wadium określonego poniżej odrębnie dla każdej nieruchomości

 

Powyższych wpłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy S.M. „LOKUM”: GETIN NOBLE BANK SA 25 1560 1166 0000 9440 0001 1438.
Wpłaty muszą znajdować się na koncie Spółdzielni w dniu poprzedzającym przetarg. Dowód wniesienia powyższych wpłat przez uczestnika przetargu należy przedłożyć Komisji Przetargowej.

 

LOKALE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM:

1. ul. Biała Przemsza 23/14

 • pow. użytk. 35,10 m² (IV piętro)
 • pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
 • Instalacje: elektryczna, gazowa, CO, wodno – kanalizacyjna;
 • kwota wywoławcza czynszu najmu – 422,00 zł
 • kwota postąpienia licytacyjnego – 50 zł
 • wadium – 1.300,00 zł
 • kaucja zabezpieczająca – 12 czynszów wylicytowanych

  

2. ul. Zawodzie 24/8 (lokal do remontu)

 • pow. użytk. 29,24 m² (I piętro)
 • pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
 • Instalacje: elektryczna, wodno – kanalizacyjna, CO;
 • kwota wywoławcza czynszu najmu – 351,00 zł
 • kwota postąpienia licytacyjnego – 50 zł
 • wadium – 1.100,00 zł
 • kaucja zabezpieczająca – 12 czynszów wylicytowanych

 

3. ul. Wojska Polskiego 126/148 (lokal do remontu)

 • pow. użytk. 30,80 m² (parter)
 • pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
 • Instalacje: elektryczna, wodno - kanalizacyjna, gazowa i CO;
 • kwota wywoławcza czynszu najmu – 370,00 zł
 • kwota postąpienia licytacyjnego – 50 zł
 • wadium – 1.200,00 zł
 • kaucja zabezpieczająca – 12 czynszów wylicytowanych
 

 • Stawka czynszu nie obejmuje opłat za media i innych opłat niezależnych od Spółdzielni;
 • Termin wpłaty kaucji wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia przetargu;
 • Umowa najmu zostanie zawarta na okres 12 miesięcy, po upływie tego okresu i terminowym regulowaniu opłat czynszowych zostanie zawarta umowa najmu na czas nieokreślony;
 • Spółdzielnia zwraca uczestnikom wadium w terminie 3 dni roboczych od dnia przetargu.

W/w lokale mieszkalne można oglądać w dniach 25.03.2019 r. oraz 29.03.2019 r.
Termin oraz godzinę należy wcześniej ustalić  z administracją przy ul. Maliny 5, tel. (32) 269-93- 35. 

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia w całości lub w części przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny. Do uczestnictwa w przetargu dopuszcza się osoby, które zapoznały się z warunkami przystąpienia określonymi w Regulaminie przetargu lub ich pełnomocników posiadających pełnomocnictwo sporządzone z zachowaniem formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, zawierającym upoważnienie do uczestnictwa ogłoszonym przetargu. Przystępujący do przetargu mogą zapoznać się z jego warunkami oraz Regulaminem przetargu w siedzibie Spółdzielni w Dziale Mieszkaniowym, tel. (32) 36 32 489.