Przetarg na wynajem i sprzedaż lokali mieszkalnych

PRZETARG NA WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 13.05.2019 r. o godz. 15:30 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

 • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy);
 • zawarcie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz sprzedaży lokalu użytkowego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty:

- kosztów manipulacyjnych bezzwrotnych w wysokości 30 zł

- wadium określonego poniżej odrębnie dla każdej nieruchomości

 

Powyższych wpłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy S.M. „LOKUM”: GETIN NOBLE BANK SA 25 1560 1166 0000 9440 0001 1438.
Wadium i koszty manipulacyjne winny wpłynąć na rachunek bankowy Spółdzielni najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Dowód wniesienia powyższych wpłat przez uczestnika przetargu należy przedłożyć Komisji Przetargowej.

 

LOKALE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM:

 

1. ul. 3 - go Maja 46/10 (lokal do remontu)

 • pow. użytk. 44,88 m² (II piętro)
 • pokój, kuchnia, łazienka z WC
 • Instalacje: elektryczna, wodno – kanalizacyjna, gazowa;
 • kwota wywoławcza czynszu najmu – 449,00 zł
 • kwota postąpienia licytacyjnego – 50 zł
 • wadium – 1.300,00 zł
 • kaucja zabezpieczająca – 12 czynszów wylicytowanych

2. ul. Chemiczna 12/IVa/8

 • pow. użytk. 40,92 m² (parter)
 • pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka
  z WC;
 • instalacje: elektryczna, CO, wodno – kanalizacyjna;
 • kwota wywoławcza czynszu najmu – 492,00 zł
 • kwota postąpienia licytacyjnego – 50 zł
 • wadium – 1.500,00 zł
 • kaucja zabezpieczająca – 12 czynszów wylicytowanych

3. ul Niwecka 16/2

 • pow. użytk. 48,21 m² (parter)
 • pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, łazienka z WC;
 • instalacje: elektryczna, CO, wodno – kanalizacyjna;
 • kwota wywoławcza czynszu najmu – 579,00 zł
 • kwota postąpienia licytacyjnego – 50 zł
 • wadium – 1.700,00 zł
 • kaucja zabezpieczająca – 12 czynszów wylicytowanych

 

 • Stawka czynszu nie obejmuje opłat za media i innych opłat niezależnych od Spółdzielni;
 • Termin wpłaty kaucji wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia przetargu;
 • Umowa najmu zostanie zawarta na okres 12 miesięcy, po upływie tego okresu i terminowym regulowaniu opłat czynszowych zostanie zawarta umowa najmu na czas nieokreślony;
 • Spółdzielnia zwraca uczestnikom wadium w terminie 3 dni roboczych od dnia przetargu.

 

LOKALE PRZEZNACZONE NA SPRZEDAŻ:

 

1. ul. Chemiczna 12/IB/21

 • pow. użytk. 34,37 m², (I piętro)
 • pokój, kuchnia, WC wspólne na korytarzu
 • instalacje: wodno –  kanalizacyjna, elektryczna, CO
 • cena wywoławcza – 50.000,00 zł
 • wadium -  5.000,00 zł

 

2. ul. Chemiczna 12/IA/8

 • pow. użytk. 34,08 m², (II piętro)
 • pokój, kuchnia, WC wspólne na korytarzu
 • instalacje: elektryczna, wod. – kan., CO
 • cena wywoławcza – 42.000,00 zł
 • wadium -  4.200,00 zł

 

3. ul. Chemiczna 12/IIB/21

 • pow. użytk. 36,38 m², (parter)
 • pokój, kuchnia, WC wspólne na korytarzu
 • instalacje: elektryczna, wod. – kan., CO
 • cena wywoławcza – 52.000,00 zł
 • wadium -  5.200,00 zł

 4. ul. Chemiczna 12/IIIA/13a

 • pow. użytk. 26,00 m², (II piętro)
 • pokój, kuchnia, WC wspólne na korytarzu
 • instalacje: elektryczna, wod. – kan., CO
 • cena wywoławcza – 35.000,00 zł
 • wadium -  3.500,00 zł

W/w lokale mieszkalne można oglądać w dniach 06.05.2019 r. oraz 09.05.2019 r.
Termin oraz godzinę należy wcześniej ustalić  z administracjami:

 • lokal przy ul. Niweckiej – Administracja przy ul. Maliny 5, tel. (32) 269-93-35.

 • lokale przy ul. Chemicznej oraz 3-go Maja – Administracja przy ul. Chemicznej 12, tel. (32) 363-24-92.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia w całości lub w części przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszcza się osoby, które zapoznały się z warunkami przystąpienia określonymi w Regulaminie przetargu lub ich pełnomocników posiadających pełnomocnictwo sporządzone z zachowaniem formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, zawierającym upoważnienie do uczestnictwa ogłoszonym przetargu. Przystępujący do przetargu mogą zapoznać się z jego warunkami oraz Regulaminem przetargu w siedzibie Spółdzielni w Dziale Mieszkaniowym, tel. (32) 36 32 489.

Zarząd S.M. LOKUM