Przetarg na malowanie klatek schodowych

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE:

„Malowania klatek schodowych w zasobach Spółdzielni”

Termin złożenia ofert upływa:
07 stycznia 2020 r. o godzinie 800

Szczegółowe warunki przetargu oraz zakres robót dotyczących przedmiotowych zadań można odebrać od 18.12.2019 r. w S.M. LOKUM, pokój nr 2, tel. 32-363-24-95

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.