Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych

PRZETARG NA WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 02.03.2020 r. o godz. 15:00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na zawarcie umowy najmu niżej wymienionych lokali na czas określony (12 miesięcy).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty:

- kosztów manipulacyjnych bezzwrotnych w wysokości 50 zł

- wadium określonego poniżej odrębnie dla każdego lokalu.

 

Powyższych wpłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy S.M. „LOKUM”: GETIN NOBLE BANK SA 25 1560 1166 0000 9440 0001 1438.
Wadium i koszty manipulacyjne winny wpłynąć na rachunek bankowy Spółdzielni najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Dowód wniesienia powyższych wpłat przez uczestnika przetargu należy przedłożyć Komisji Przetargowej.

 

LOKALE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM:

1. ul. Biała Przemsza 32/9

 • pow. użytk. 44,82 m² (II piętro)
 • 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
 • Instalacje: elektryczna, CO, wodno – kanalizacyjna;
 • kwota wywoławcza czynszu najmu – 538,00 zł
 • kwota postąpienia licytacyjnego – 50 zł
 • wadium – 3.200,00 zł
 • kaucja zabezpieczająca – 12 czynszów wylicytowanych

  

2. ul. Kalinowa 1/1A

 • pow. użytk. 31,06 m² (parter)
 • pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC;
 • Instalacje: elektryczna, wodno – kanalizacyjna i CO;
 • kwota wywoławcza czynszu najmu – 373,00 zł
 • kwota postąpienia licytacyjnego – 50 zł
 • wadium – 2.200,00 zł
 • kaucja zabezpieczająca – 12 czynszów wylicytowanych

 

3. ul. Biała Przemsza 29/10

 • pow. użytk. 42,54 m² (III piętro)
 • 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC;
 • Instalacje: elektryczna, wodno – kanalizacyjna, CO;
 • kwota wywoławcza czynszu najmu – 511,00 zł
 • kwota postąpienia licytacyjnego – 50 zł
 • wadium – 3.100,00 zł
 • kaucja zabezpieczająca – 12 czynszów wylicytowanych

 

 • Stawka czynszu nie obejmuje opłat za media i innych opłat niezależnych od Spółdzielni;
 • Termin wpłaty kaucji wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia przetargu;
 • Umowa najmu zostanie zawarta na okres 12 miesięcy, po upływie tego okresu i terminowym regulowaniu opłat czynszowych zostanie zawarta umowa najmu na czas nieokreślony;
 • Spółdzielnia zwraca uczestnikom wadium w terminie 3 dni roboczych od dnia przetargu.


Ww. lokale mieszkalne można oglądać w dniach 24.02.2020 r. i 27.02.2020 r.
Termin oraz godzinę należy wcześniej ustalić  z administracją nr 2, tel. (32) 269-93-35

 

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia w całości lub w części przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny. Do uczestnictwa w przetargu dopuszcza się osoby, które zapoznały się z warunkami przystąpienia określonymi w Regulaminie przetargu lub ich pełnomocników posiadających pełnomocnictwo sporządzone z zachowaniem formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, zawierającym upoważnienie do uczestnictwa ogłoszonym przetargu. Przystępujący do przetargu mogą zapoznać się z jego warunkami oraz Regulaminem przetargu w siedzibie Spółdzielni w Dziale Mieszkaniowym, tel. (32) 36 32 489.