Przetarg na wymianę pionów i poziomów instalacji wodnej i kanalizacyjnej

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12
tel. 32-363-24-80 fax. 32-363-24-98

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Wymiana pionów i poziomów instalacji wodnej i kanalizacyjnej”.

Termin złożenia ofert upływa:
11 marca 2020 r. o godzinie 8:00

Szczegółowe warunki przetargu i zakresu robót dotyczące przedmiotowego zadania można odebrać w S.M. „LOKUM” w dziale GZM, od 26.02.2020 r.
pokój nr 2, tel. 32 36 – 32 - 495

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.