Zarząd

 

Zygmunt Ściślicki - Prezes Zarządu

Beata Waligóra - Wiceprezes Zarządu, Główny Księgowy