Rada nadzorcza

 

Grzegorz Sapota - Przewodniczący RN

Wojciech Nitwinko - Zastępca Przewodniczącego RN

Teresa Daniel - Sekretarz RN

Przemysław Kańtoch - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Iwona Wawrzyniak - Członek Komisji Rewizyjnej

Karol Pakuła - Członek Komisji Rewizyjnej

Jan Rozwadowski - Członek RN