Rada nadzorcza

 

Bogusław Damaziak - Przewodniczący RN

Anna Sapota - Zastępca Przewodniczącego RN

Agnieszka Kwaśny - Sekretarz RN

Iwona Wawrzyniak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Bolesław Zwierzchowski - Członek Komisji Rewizyjnej

Andrzej Kanios - Członek Komisji Rewizyjnej

Wojciech Nitwinko - Członek RN