Rada nadzorcza

Grzegorz Sapota - Przewodniczący RN

Karol Pakuła - Zastępca Przewodniczącego RN

Teresa Daniel - Sekretarz RN

Przemysław Kańtoch - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Bartosz Wawrzyniak - Członek Komisji Rewizyjnej

Anna Kozak - Nitwinko - Członek Komisji Rewizyjnej

Jan Rozwadowski - Członek RN