Ogłoszenie

PRZETARG NA WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 27.04.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

 • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy)
 • zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie  wpłaty:

- kosztów manipulacyjnych bezzwrotnych w wysokości 30 zł

- wadium określonego poniżej odrębnie dla każdego lokalu

 

Powyższych wpłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy S.M. „LOKUM”: GETIN NOBLE BANK SA 25 1560 1166 0000 9440 0001 1438.
Wpłaty muszą znajdować się na koncie Spółdzielni w dniu poprzedzającym przetarg. Dowód wniesienia powyższych wpłat przez uczestnika przetargu należy przedłożyć Komisji Przetargowej.

 

LOKALE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM:

1. ul. Kalinowa 1/14

 • pow. użytk. 43,94 m², (II piętro)

 • 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z W.C.

 • instalacje: wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, CO

 • kwota wywoławcza stawki czynszowej - 528,00 zł

 • kwota postąpienia licytacyjnego - 50 zł

 • wadium - 1.600,00 zł

 • kaucja zabezpieczająca - 12 czynszów wylicytowanych

 

2. ul. Niwecka 22/7

 • pow. użytk. 24,55 m² + ok. 8 m² (łazienka), (podasze)

 • pokój, kuchnia, łazienka z w.c. (adaptacja pow. strychu – odrębna umowa)

 • instalacje: wodno – kanalizacyjna, elektryczna, CO

 • kwota wywoławcza stawki czynszowej - 391,00 zł

 • kwota postąpienia licytacyjnego - 50 zł

 • wadium - 1.200,00 zł

 • kaucja zabezpieczająca - 12 czynszów wylicytowanych

 

 • Stawka czynszu nie obejmuje opłat za media i innych opłat niezależnych od Spółdzielni;
 • Termin wpłaty kaucji wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia przetargu;
 • Umowa najmu zostanie zawarta na okres 12 miesięcy, po upływie tego okresu i terminowym regulowaniu opłat czynszowych zostanie zawarta umowa najmu na czas nieokreślony;
 • Spółdzielnia zwraca uczestnikom wadium w terminie 3 dni roboczych od dnia przetargu.

 

LOKALE PRZEZNACZONE NA SPRZEDAŻ:

1. ul. Chemiczna 12/II/4

 • pow. użytk. 21,32 m², (parter)

 • pomieszczenie jednoizbowe, WC wspólne na korytarzu

 • instalacje: wodno – kanalizacyjna, elektryczna

 • cena wywoławcza – 17.100,00 zł

 • wadium - 1.700,00 zł

 

2. ul. Chemiczna 12/III/2

 • pow. użytk. 21,27 m², (parter)

 • pomieszczenie jednoizbowe, WC wspólne na korytarzu

 • instalacje: wodno – kanalizacyjna, elektryczna

 • cena wywoławcza – 17.000,00 zł

 • wadium - 1.700,00 zł

 

3. ul. Chemiczna 12/III/5

 • pow. użytk. 20,40 m², (parter)

 • pomieszczenie jednoizbowe, WC wspólne na korytarzu

 • instalacje: wodno – kanalizacyjna, elektryczna

 • cena wywoławcza – 16.300,00 zł

 • wadium - 1.600,00 zł

 

4. ul. Chemiczna 12/III/12

 • pow. użytk. 24,94 m², (II piętro)

 • pomieszczenie jednoizbowe, WC wspólne na korytarzu

 • instalacje: wodno – kanalizacyjna, elektryczna

 • cena wywoławcza21.300,00 zł

 • wadium - 2.100,00 zł

 

5. ul. Maliny 15/5

 • pow. użytk. 20,54 m², (poddasze)

 • pokój, kuchnia, WC wspólne na korytarzu

 • instalacje: wodno – kanalizacyjna, elektryczna

 • cena wywoławcza – 18.600,00 zł

 • wadium - 1.900,00 zł

 

6. ul. Zawodzie 24/27

 • pow. użytk. 71,58 m², (III piętro)

 • 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój

 • instalacje: wodno – kanalizacyjna, elektryczna, CO

 • cena wywoławcza – 149.700,00 zł

 • wadium - 15.000,00 zł

 

 • Wygrywający przetarg na zbycie prawa własności lokalu jest zobowiązany do przystąpienia w poczet członków Spółdzielni, wniesienia wpisowego i zadeklarowanych udziałów zgodnie z przepisami prawa spółdzielczego, Statutem Spółdzielni i Regulaminem przetargu;
 • Spółdzielnia zwraca uczestnikom wadium w terminie 3 dni roboczych od dnia przetargu.

 

W/w lokale mieszkalne można oglądać w dniach 22.04.2016 r. oraz 25.04.2016 r. Termin oraz godzinę należy wcześniej ustalić  z administracjami:

 

 • lokale przy ul.Niweckiej, Zawodzie, Kalinowej i Maliny – Administracja przy ul. Maliny 5, tel. (32) 269-93-35.
 • lokal przy ul. Chemicznej – Administracja przy ul. Chemicznej 12, tel. (32) 363-24-92.

 

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia w całości lub w części przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszcza się osoby, które zapoznały się z warunkami przystąpienia określonymi w Regulaminie przetargu lub ich pełnomocników posiadających pełnomocnictwo sporządzone z zachowaniem formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, zawierającym upoważnienie do uczestnictwa ogłoszonym przetargu. Przystępujący do przetargu mogą zapoznać się z jego warunkami oraz Regulaminem przetargu w siedzibie Spółdzielni w Dziale Mieszkaniowym, tel. (32) 363-24-89.