Ogłosznie o udzieleniu zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną po termomodernizacji na podstawie opracowanej dokumentacji pn. "Projekt Regulacji Hydraulicznej Instalacji Centralnego Ogrzewania.

Plik do pobrania:

  1. Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf