Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych

PRZETARG NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 13.11.2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie spółdzielni odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży niżej wymienionych lokali mieszkalnych.

 

Warunkiem przystąpienia do pisemnego przetargu jest dokonanie  wpłaty:

 • kosztów manipulacyjnych bezzwrotnych w wysokości 50 zł
 • wadium określonego poniżej odrębnie dla każdego lokalu.

Powyższych wpłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy S.M. „LOKUM”:

VELOBANK SA 25 1560 1166 0000 9440 0001 1438.

Wadium i koszty manipulacyjne winny wpłynąć na rachunek bankowy Spółdzielni najpóźniej do dnia 10.11.2023 r.

Dowód wniesienia powyższych wpłat przez uczestnika przetargu należy przedłożyć Komisji Przetargowej.

 

LOKALE PRZEZNACZONE NA SPRZEDAŻ:

 

1. ul. Braci Mieroszewskich 122a/1f (lokal do adaptacji zgodnie z projektem)

 • pow. użytk. 33,74 m² (parter)
 • dwa pomieszczenia, WC;
 • Instalacje: elektryczna, wodno – kanalizacyjna, CO;
 • cena wywoławcza – 150.200,00 zł
 • kwota postąpienia licytacyjnego 1.502,00 zł
 • wadium – 15.000,00 zł

 

2. ul. 3-go Maja 42/18

 • pow. użytk. 81,76 m² (I piętro)
 • 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, WC wspólne na korytarzu;
 • instalacje: wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, CO;
 • cena wywoławcza – 295.600,00 zł
 • kwota postąpienia licytacyjnego – 2.956,00 zł
 • wadium – 29.000,00 zł

 

 • Ww. lokale można oglądać w dniach 27.10.2023 r. (ul. Braci Mieroszewskich) oraz 06.11.2023 r. (ul. Braci Mieroszewskich, ul 3 Maja) ,ustalając wcześniej termin oraz godzinę z administracją przy ul. Chemicznej 12, tel. (32) 363-24-92.
 • Wygrywający przetarg na zbycie prawa własności lokalu jest zobowiązany do złożenia na piśmie deklaracji członkowskiej;
 • Spółdzielnia zwraca uczestnikom wadium w terminie 7 dni roboczych od zakończenia przetargu na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata wadium lub zalicza je na poczet ceny nabycia lokalu.
   

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia w całości lub w części przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny. Do uczestnictwa w przetargu dopuszcza się osoby, które spełniły warunki przystąpienia określone w Regulaminie ustanawiania i sprzedaży odrębnej własności lokali, zbywania nieruchomości gruntowych i budynkowych oraz wynajmowania lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, ustalone w warunkach przetargu, złożyły wymagane dokumenty i oświadczenia lub ich pełnomocników posiadających pełnomocnictwo sporządzone z zachowaniem formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, zawierającym upoważnienie do uczestnictwa w ogłoszonym przetargu.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Dział Mieszkaniowy, tel. (32) 36 32 489.

Zarząd SM "LOKUM”

 

Plik do pobrania:

 1. REGULAMIN (przetarg) z dnia 30.03.2020 r.
 2. INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT
 3. RZUT LOKALU - ul. Braci Mieroszewskich
 4. Zdjęcia lokalu - ul 3-go Maja