Informacja O Uchwałach Podjętych Przez Walne Zgromadzenie W Roku 2014

Poniżej przedstawiamy wykaz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w roku 2014

Czytaj więcej: Informacja O Uchwałach Podjętych Przez Walne Zgromadzenie W Roku 2014


Opinia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

W nawiązaniu do rozpowszechnianych, nieprawdziwych informacji przez 5-ciu lokatorów z ul. Goszczyńskiego na temat nieprawidłowości w działalności Spółdzielni, skierowanych do zewnętrznych i wewnętrznych organów nadzorczych spółdzielczości mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokum” w Sosnowcu czuje się w obowiązku poinformowania Państwa o treści pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, które zostało przesłane do naszej Spółdzielni w wyniku poczynionych przez Ministerstwo działań kontrolnych. Departament Mieszkalnictwa Ministerstwa, jak również Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach oceniły pozytywnie działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokum” – w załączeniu pełna treść pisma MiiR.

 

Treść pisma MiiR

Informacja O Uchwałach Podjętych Przez Walne Zgromadzenie W Roku 2013

Poniżej przedstawiamy wykaz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w roku 2013

Czytaj więcej: Informacja O Uchwałach Podjętych Przez Walne Zgromadzenie W Roku 2013


Nowy System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Informujemy, że regulacje prawne wprowadziły od 1 lipca 2013 r. radykalne zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 391).

Czytaj więcej: Nowy System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi


Taryfy za ciepło

Poniżej przedstawiamy wykaz taryf za ciepło zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki.

 

File-pdf-32  Taryfy za ciepło

 


Informacja O Uchwałach Podjętych Przez Walne Zgromadzenie W Roku 2012

Poniżej przedstawiamy wykaz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w roku 2012

Czytaj więcej: Informacja O Uchwałach Podjętych Przez Walne Zgromadzenie W Roku 2012


Taryfy za ciepło

Poniżej przedstawiamy wykaz taryf za ciepło zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki.

 

File-pdf-32  Taryfy za ciepło

 


Apel

W związku z narastającymi aktami wandalizmu oraz zakłóceniami spokoju, Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” zwraca się z prośbą do mieszkańców budynków o współpracę z Policją oraz służbami miejskimi.

W budynkach od dłuższego czasu osoby gromadzące się na klatkach schodowych dewastują budynki poprzez malowanie ścian sprayem, dewastację wind oraz niszczenie drzwi wejściowych i wybijanie szyb.

 

Jednocześnie informujemy, że wszelkie koszty napraw pokrywane są z funduszu remontowego tej nieruchomości.

 

Prosimy dzwonić:

Komisariat Policji I w Sosnowcu             32 266 08 01

                                                              997 – tel. bezpłatny

Straż Miejska                                         32 266 37 83

                                                              986 – tel. bezpłatny