Przetarg nieograniczony

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE:

  • Remont segmentu balkonów w nieruchomości przy ul. Goszczyńskiego 2-12 w Sosnowcu

 

Termin złożenia ofert upływa:
23 czerwca 2016 r. o godzinie 800

Szczegółowe warunki przetargu oraz zakres robót dotyczących przedmiotowych zadań można odebrać od 08.06.2016 r. w S.M. LOKUM w dziale GZM, pokój nr 2, tel. 32-36-32-495, 32-36-32-490.


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Przetarg nieograniczony

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE:

  • Docieplenia przerw dylatacyjnych w nieruchomości przy ul. Goszczyńskiego 2 - 12 w Sosnowcu
  • Renowacji i uzupełnienia ubytków biegów klatek schodowych dla zasobów mieszkaniowych Spółdzielni
  • Budowy trzech zadaszonych śmietników w zasobach Spółdzielni


Termin złożenia ofert upływa:
02 marca 2016 r. o godzinie 800

Szczegółowe warunki przetargu oraz zakres robót dotyczących przedmiotowych zadań można odebrać od 18.02.2016 r. w S.M. LOKUM, pokój nr 2, tel. 32-363-24-95
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie ogłoszenia dotyczącego przetargu.

 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

http://www.smlokum.pl/images/File-pdf-32.png

Przetarg zamówienia publiczne - ogłoszenie o wynikach przetargu

  • ul. Będzińska 43 AB Sosnowiec     
Ogłoszenie Wyniki
  • ul. Kalinowa 9-15 Sosnowiec
Ogłoszenie Wyniki
  • ul. Daleka 9-13 Sosnowiec
Ogłoszenie Wyniki

 


Przetarg zamówienia publiczne - specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Dokumenty dotyczące przetargu na termomodernizację n/w nieruchomości:

  • ul. Będzińska 43 AB Sosnowiec     
Pobierz
  • ul. Kalinowa 9-15 Sosnowiec
Pobierz
  • ul. Daleka 9-13 Sosnowiec
Pobierz

 

Korekty:

09.07.2015 - Dokonano korekty Załącznika nr 4 do SIWZ w zakresie kierownika robót sanitarnych. Dodatkowo wyjaśniamy, iż  w przypadku zatrudnienia kierownika budowy na etacie w załączniku nr 4 należy wskazać rodzaj umowy o pracę oraz okres zatrudnienia.

09.07.2015 - Dokonano zmian w załączniku nr 8 do SIWZ.  Pierwotnie  uwzględniono wszystkie budynki będące przedmiotem przetargu tj. Daleka 9 – 13, Kalinowa 9 – 15 oraz Będzińska 43AB, a po zmianie załącznik dotyczy odrębnie każdej z ww. nieruchomości.

10.07.2015 - Dokonano zmian w załączniku nr 8 do SIWZ.


Więcej artykułów…