Informacja dotycząca bieżących kosztów zakupu energii cieplnej

W związku z wejściem w życie ustawy z 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 295) Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKUM" udostępnia do wiadomości mieszkańców informację dotyczącą bieżących kosztów zakupu energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody użytkowej wraz z udzieloną rekompensatą.


Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

PRZETARG NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 15.01.2024 r. o godz. 15:00 w siedzibie spółdzielni odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży niżej wymienionego lokalu mieszkalnego.

Szczegóły ogłoszenia...


PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12

ogłasza

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE:

„Przygotowanie terenu pod zabudowę garaży na oś. Biała Przemsza w Sosnowcu”

Termin złożenia ofert upływa:
9 stycznia 2024 r. o godzinie 8oo

Szczegółowe warunki przetargu oraz zakres robót dotyczący przedmiotu zadania można odebrać od 14.12.2023 r. drogą mailową szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 363-24-95

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych

PRZETARG NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 13.11.2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie spółdzielni odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży niżej wymienionych lokali mieszkalnych.

Szczegóły ogłoszenia...


Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych

PRZETARG NA WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych na czas określony (12 miesięcy).

Szczegóły ogłoszenia...


Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

PRZETARG NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 23.08.2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie spółdzielni odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży niżej wymienionych lokali mieszkalnych.

Szczegóły ogłoszenia...


Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "LOKUM" uprzejmie zawiadamia mieszkańców, że:

w dniu 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) Spółdzielnia będzie nieczynna.

W tym dniu dyżur pełnić będzie pogotowie techniczne (tel. 602-245-631).

Zarząd Spółdzielni


Przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego

PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas określony (12 miesięcy).

Szczegóły ogłoszenia...


PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE:

„Budowa altany śmietnikowej dla nieruchomości przy ul. Żeromskiego 4, 4/I, 4A w Sosnowcu”

„Przebudowa altany śmietnikowej dla nieruchomości przy ul. Kasztanowej 3 w Sosnowcu”

Termin złożenia ofert upływa:
18 sierpnia 2023 r. o godzinie 800

Szczegółowe warunki przetargu oraz zakres robót dotyczący przedmiotu zadania można odebrać od 03.08.2023 r. droga mailową tel. 32 363-24-95

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych

PRZETARG NA WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych na czas określony (12 miesięcy).

Szczegóły ogłoszenia...