Przetarg na wynajem i sprzedaż lokali mieszkalnych

PRZETARG NA WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 13.05.2019 r. o godz. 15:30 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

  • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy);
  • zawarcie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz sprzedaży lokalu użytkowego.

Szczegóły ogłoszenia...


Życzenia

zyczenia


Ogłosznie o udzieleniu zamówienia

Informacja o udzieleniu zamówienia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną po termomodernizacji na podstawie opracowanej dokumentacji pn. "Projekt Regulacji Hydraulicznej Instalacji Centralnego Ogrzewania.

Plik do pobrania:

  1. Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 informuje, że posiada do wynajęcia część elewacji zewnętrznej budynku mieszkalnego położonego w Sosnowcu przy ul. Dalekiej 13 o powierzchni ok. 240 m2 z przeznaczeniem na montaż reklamy.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie pisemnych ofert zawierających proponowaną miesięczną stawkę czynszu najmu.

Oferty można składać w terminie do dnia 10.04.2019 r.:

Szczegółowych informacji dotyczących wynajmu udziela Dział Mieszkaniowy, nr tel. (32)36 32 489.


Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych

PRZETARG NA WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 01.04.2019 r. o godz. 15:30 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy).

Szczegóły ogłoszenia...


Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną po termomodernizacji na podstawie opracowanej dokumentacji pn. "Projekt Regulacji Hydraulicznej Instalacji Centralnego Ogrzewania.

Plik do pobrania:

  1. Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokum": Wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną po termomodernizacji na podstawie opracowanej dokumentacji pn. "Projekt Regulacji Hydraulicznej Instalacji Centralnego Ogrzewania" dla poszczególnych budynków objętych zadaniem pn.: „Termomodernizacja budynków SM LOKUM usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Chemiczna 12/I, 12/II, 12/III, 12/IV, 12/V, 12/VI, 12/VIII, 12/XI, Będzińska 45, 47, Kalinowa 1, 3, 7 i Biała Przemsza 2, 12-14, 17abc, 19abc, 16-18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, POIS.01.07.01-00-0086/17” w ramach: podziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.

Szczegóły ogłoszenia...


Życzenia Świąteczne

zyczenia 2018


Ogłoszenie

HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY INDYWIDUALNYCH W SM LOKUM

Pliki do pobrania:

  1. harmonogram_odczytow_wodomierzy.pdf

 


Przetarg na wynajem i sprzedaż lokali mieszkalnych

PRZETARG NA WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 19.12.2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

  • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy);
  • zawarcie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz sprzedaży lokalu użytkowego.

Szczegóły ogłoszenia...