Przetarg nieograniczony

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12

ogłasza

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE:

  1. Remont dachu w nieruchomości przy ul. B. Przemsza 21 w Sosnowcu.
  2. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nieruchomości przy ul. 3go Maja 42, 44, 46 w Sosnowcu.
  3. Wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej w nieruchomości przy ul. 3go Maja 42, 44, 46 w Sosnowcu.

Termin złożenia ofert upływa:
29 marca 2022 r. o godzinie 800

Szczegółowe warunki przetargu oraz zakres robót dotyczący przedmiotu zadania można odebrać od 17.03.2022 r. drogą mailową tel. 32 363-24-95

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Przetarg nieograniczony

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12

ogłasza

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE:

„Remont dachu w nieruchomości przy ul. Będzińskiej 43ab w Sosnowcu”.

Termin złożenia ofert upływa:
15 marca 2022 r. o godzinie 800

Szczegółowe warunki przetargu oraz zakres robót dotyczący przedmiotu zadania można odebrać od 03.03.2022 r. drogą mailową tel. 32 363-24-95

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Przetargi nieograniczone

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12

ogłasza

PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA WYKONANIE:

1. Wykonanie pomiarów okresowych instalacji odgromowych budynków mieszkalnych, ochrony przeciwporażeniowej gniazd wtyczkowych w mieszkaniach oraz badanie stanu izolacji przewodów (wlz) w budynkach administrowanych przez SM ”LOKUM” na terenie miasta Sosnowca.

2. Remont dachu w nieruchomości przy ul. B. Przemsza 21 w Sosnowcu.

3. Wymiana pionów i poziomów instalacji wodnej i kanalizacyjnej II ETAP.

4.Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Żeromskiego 4, 4a, 4/I w Sosnowcu.

Termin złożenia ofert upływa:
02 marca 2022 r. o godzinie 800

Szczegółowe warunki przetargu oraz zakres robót dotyczący przedmiotu zadania można odebrać od 17.02.2022 r. drogą mailową tel. 32 363-24-95

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych

PRZETARG NA WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych na czas określony (12 miesięcy).

Szczegóły ogłoszenia...


Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych

PRZETARG NA WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych na czas określony (12 miesięcy).

Szczegóły ogłoszenia...


OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "LOKUM" w Sosnowcu uprzejmie zawiadamia mieszkańców, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy

24 grudnia 2021 r. (piątek) oraz 07.01.2022 r. (piątek)  są dniami wolnymi od pracy

w zamian za święto 25 grudnia 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r. przypadające w sobotę.

W tych dniach dyżur pełnić będzie pogotowie awaryjne – tel. 602-245-631.

Zarząd Spółdzielni


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” w Sosnowcu informuje, iż z dniem 31.12.2021 roku zaprzestaje współpracy z Pocztą Polską S.A. w zakresie finansowania opłat za dokonywane przez Państwa wpłaty na rzecz Spółdzielni.

Od dnia 01.01.2022 roku koszty prowizji naliczanej przez Pocztę Polską S.A. za wszelkie opłaty „czynszu” na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” wnoszone w placówkach pocztowych ponoszone będą przez osoby dokonujące wpłat.


OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "LOKUM" uprzejmie zawiadamia mieszkańców, że:

w dniu 12 listopada 2021 r. (piątek) Spółdzielnia będzie nieczynna.

W tym dniu dyżur pełnić będzie pogotowie techniczne (tel. 602-245-631).

Zarząd Spółdzielni


Przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego

PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas określony (12 miesięcy).

Szczegóły ogłoszenia...


Przetargi nieograniczone

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12

ogłasza

PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA WYKONANIE:

1. „Wymiany lub montażu wodomierzy indywidualnych oraz podzielników ciepła w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz pomieszczeniach wspólnego użytku zarządzanych przez SM LOKUM w Sosnowcu”.

2. „Remont dachu w nieruchomości przy ul. B. Przemsza 21 w Sosnowcu.”

3. „Remont Pustostanu przy ul. M. Maliny 5 oraz Kalinowej 7 w Sosnowcu.”

Termin złożenia ofert upływa:
15 września 2021 r. o godzinie 800

Szczegółowe warunki przetargu oraz zakres robót dotyczący przedmiotu zadania można odebrać od 02.09.2021 r. droga mailową tel. 32 363-24-95

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.