Przetarg nieograniczony

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12
tel. 32-363-24-80 fax. 32-363-24-98

ogłasza

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

„Wykonanie pomiarów okresowych instalacji odgromowych budynków mieszkalnych, ochrony przeciwporażeniowej gniazd wtyczkowych w mieszkaniach oraz badanie stanu izolacji przewodów (wlz) w budynkach administrowanych przez SM ”LOKUM” na terenie miasta Sosnowca”

Termin złożenia ofert upływa:
14 marca 2017 r. o godzinie 800

Szczegółowe warunki przetargu i zakresu robót dotyczące przedmiotowego zadania można odebrać w S.M. „LOKUM” w dziale GZM, pokój nr 2, tel. 32 36 – 32 - 495, 32 36 – 32 - 490.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Ogłoszenie

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12
tel. 32-363-24-80 fax. 32-363-24-98

ogłasza

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

„Montaż opraw oświetleniowych z energooszczędnymi źródłami światła – LED oraz montaż osprzętu elektrycznego na klatkach schodowych i korytarzach w nieruchomościach przy ul. Goszczyńskiego 2 – 12, B. Przemsza 21 oraz Zawodzie 24 w Sosnowcu”.

Termin złożenia ofert upływa:
07 marca 2017 r. o godzinie 800

Szczegółowe warunki przetargu i zakresu robót dotyczące przedmiotowego zadania można odebrać w S.M. „LOKUM” w dziale GZM, od 21.02.2017 r. pokój nr 2, tel. 32 36 – 32 - 495

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” w Sosnowcu informuje, iż posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe:

 1. ul. Goszczyńskiego 6 – pow. 20,00m2
 2. ul. Goszczyńskiego 8 – pow. 10,01m2
 3. ul. Braci Mieroszewskich 122a – pow. 33,74 m2 – lokal będzie dostępny od dnia 01.03.2017 r.

oraz garaż:

 1. ul. Żeromskiego 1 – pow. 25,34m2 – garaż będzie dostępny od dnia 01.03.2017 r.


Bliższych informacji udziela dział GZM pod nr tel. (32) 36 32 490


Ogłoszenie

PRZETARG NA WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 01.02.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

 • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy)
 • zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu

Czytaj więcej: Ogłoszenie


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” w Sosnowcu informuje, iż posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe:

 1. ul. Goszczyńskiego 6 – pow. 20,00m2
 2. ul. Goszczyńskiego 8 – pow. 10,01m2


Bliższych informacji udziela dział GZM pod nr tel. (32) 36 32 490


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKUM" w Sosnowcu uprzejmie informuje, że na podstawie Uchwały Nr 486/XXXVII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24.11.2016 r. zmianie ulega taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków RPWiK Sosnowiec S.A. na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Taryfa grupowa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Stawki obowiązujące
do 31.12.2016 r.

Stawki obowiązujące od 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

netto (zł/m³)

brutto (zł/m³)

netto (zł/m³)

brutto
(zł/m
³)

Grupa taryfowa I Woda (GR I W - GR XII W)

cena za dostarczoną wodę

5,05

5,45

5,08

5,49

Grupa taryfowa I Kanał (GR I K – GR XIII K)

cena
za odprowadzane ścieki

5,16

5,57

5,26

5,68

Razem:

  11,02 zł/m³   11,17 zł/m³

 

Nowe stawki zostaną uwzględnione w rozliczeniu zużycia wody i odprowadzania ścieków z użytkownikami lokali od 01.01.2017 r., natomiast wysokość zaliczek na dostawę wody i odprowadzanie ścieków zostanie wprowadzona do opłaty czynszowej od dnia 01.02.2017 r.


Przetarg nieograniczony

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12
tel. 32-363-24-80 fax. 32-363-24-98

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Remonty dachów i kominów w zasobach Spółdzielni”

Termin złożenia ofert upływa:
09 grudnia 2016 r. o godzinie 800

Szczegółowe warunki przetargu i zakresu robót dotyczące przedmiotowego zadania można
odebrać od 28.11.2016r. w S.M. „LOKUM” w dziale GZM, pokój nr 2,
tel. 32 36 – 32 - 495, 32 36 – 32 - 490.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 informuje,
że posiada do wynajęcia niżej opisany lokal mieszkalny:

 • ul. Żeromskiego 1/1 (lokal do remontu)
 • pow. użytk. 73,12 m², (parter),
 • 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, w.c.,
 • instalacje: wodno –  kanalizacyjna, elektryczna.

Informujemy, że istnieje możliwość zmiany sposobu użytkowania lokalu z mieszkalnego na lokal użytkowy.
Zachęcamy do oględzin lokalu po uprzednim ustaleniu godziny i terminu z Administracją nr 1 (tel. 32 36 32 492) oraz składania pisemnych ofert dotyczących wynajmu lokalu.
Wyjaśniamy ponadto, że warunkiem zawarcia umowy najmu będzie wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 12 zaoferowanych czynszów.
Szczegółowych informacji dotyczących wynajmu lokalu udziela Dział Mieszkaniowy pod nr tel. (32) 36 32 489.


Ogłoszenie

PRZETARG NA WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 30.11.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

 • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy)
 • zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu

Czytaj więcej: Ogłoszenie


Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu informuje, że od dnia 01.01.2017 r. wprowadzone zostaną następujące opłaty:

 • 30,00 zł brutto za każdorazowe sporządzenie potwierdzonej przez Zarząd Spółdzielni za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających tytuł prawny do gruntu, budynku, lokalu lub ich części.
 • 30,00 zł brutto za każdorazowe przygotowanie przez Dział Członkowsko – Mieszkaniowy zaświadczenia o posiadanym tytule prawnym do zajmowanego lokalu, w szczególności zaświadczeń sporządzanych celem przedłożenia w kancelariach notarialnych, bankach, sądzie, urzędzie skarbowym, wydawanych na prośbę lokatora i innych.

Osobom będącym członkami SM „LOKUM” raz w roku przysługuje możliwość uzyskania bezpłatnie jednego zaświadczenia oraz jednej kopii dokumentu, o których mowa powyżej. Opłaty za sporządzenie kolejnych dokumentów będą naliczane, jeśli od wydania ostatniego zaświadczenia lub kopii dokumentu nie upłynął rok.

Informujemy ponadto, że czas oczekiwania na sporządzenie ww. dokumentów wynosi od 3 do 7 dni roboczych, a warunkiem ich wydania jest wpływ środków na rachunek SM „LOKUM” bądź opłata wniesiona w kasie Spółdzielni.