Ogłoszenie

PRZETARG NA WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 15.05.2017 r. o godz. 16:00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

 • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy)
 • zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu

Czytaj więcej: Ogłoszenie


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” w Sosnowcu informuje, iż posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe:

 1. ul. Goszczyńskiego 6 – pow. 20,00m2
 2. ul. Goszczyńskiego 8 – pow. 10,01m2
 3. ul. Braci Mieroszewskich 122a – pow. 33,74 m2


Bliższych informacji udziela dział GZM pod nr tel. (32) 36 32 490


Przetarg nieograniczony

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12
tel. 32-363-24-80 fax. 32-363-24-98

ogłasza

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 1. Remont balkonów w nieruchomości przy ul. Goszczyńskiego 2-12 w Sosnowcu – KONTYNUACJA.
 2. Remont dachu i kominów w nieruchomości przy ul. Kasztanowej 3 w Sosnowcu.
 3. Remont kominów i prace na dachu w nieruchomości przy ul. Mariana Maliny 3 – 3a w Sosnowcu.
 4. Remont dachu w budynku przy ul. Mariana Maliny 23 w Sosnowcu.
 5. Remont kominów w nieruchomości przy ul. Biała Przemsza 8 – 10 w Sosnowcu.
 6. Remont dachu i kominów w nieruchomości przy ul. Biała Przemsza 24 – 26 w Sosnowcu.
 7. Przebudowa więźb dachowych:
   - Żeromskiego 4, 4a i 4/I w Sosnowcu,
   - 3go Maja  42, 44, 46 w Sosnowcu.
 8. Wzmocnienie płatwi kalenicowej przy ul. Mariana Maliny 4 – 4a w Sosnowcu.
 9. Remont schodów wejściowych do klatki schodowej nr 136 w nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 126 – 136 w Sosnowcu.
 10. Malowanie klatki schodowej w nieruchomości przy ul. Biała Przemsza 21w Sosnowcu.

Termin złożenia ofert upływa:
21 marca 2017 r. o godzinie 800

Szczegółowe warunki przetargu i zakresu robót dotyczące przedmiotowego zadania można odebrać od 08.03.2017 r. po okazaniu dowodu wpłaty z tytułu zakupu materiałów przetargowych w S.M. „LOKUM” w dziale GZM, pokój nr 2, tel. 32 36 – 32 - 495.

Koszt specyfikacji przetargowej 30,00 zł brutto
płatne przelewem nr konta bankowego
20 1050 1360 1000 0008 0014 0204

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Przetarg nieograniczony

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12
tel. 32-363-24-80 fax. 32-363-24-98

ogłasza

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

„Wykonanie pomiarów okresowych instalacji odgromowych budynków mieszkalnych, ochrony przeciwporażeniowej gniazd wtyczkowych w mieszkaniach oraz badanie stanu izolacji przewodów (wlz) w budynkach administrowanych przez SM ”LOKUM” na terenie miasta Sosnowca”

Termin złożenia ofert upływa:
14 marca 2017 r. o godzinie 800

Szczegółowe warunki przetargu i zakresu robót dotyczące przedmiotowego zadania można odebrać w S.M. „LOKUM” w dziale GZM, pokój nr 2, tel. 32 36 – 32 - 495, 32 36 – 32 - 490.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Ogłoszenie

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12
tel. 32-363-24-80 fax. 32-363-24-98

ogłasza

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

„Montaż opraw oświetleniowych z energooszczędnymi źródłami światła – LED oraz montaż osprzętu elektrycznego na klatkach schodowych i korytarzach w nieruchomościach przy ul. Goszczyńskiego 2 – 12, B. Przemsza 21 oraz Zawodzie 24 w Sosnowcu”.

Termin złożenia ofert upływa:
07 marca 2017 r. o godzinie 800

Szczegółowe warunki przetargu i zakresu robót dotyczące przedmiotowego zadania można odebrać w S.M. „LOKUM” w dziale GZM, od 21.02.2017 r. pokój nr 2, tel. 32 36 – 32 - 495

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” w Sosnowcu informuje, iż posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe:

 1. ul. Goszczyńskiego 6 – pow. 20,00m2
 2. ul. Goszczyńskiego 8 – pow. 10,01m2
 3. ul. Braci Mieroszewskich 122a – pow. 33,74 m2 – lokal będzie dostępny od dnia 01.03.2017 r.

oraz garaż:

 1. ul. Żeromskiego 1 – pow. 25,34m2 – garaż będzie dostępny od dnia 01.03.2017 r.


Bliższych informacji udziela dział GZM pod nr tel. (32) 36 32 490


Ogłoszenie

PRZETARG NA WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 01.02.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

 • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy)
 • zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu

Czytaj więcej: Ogłoszenie


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” w Sosnowcu informuje, iż posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe:

 1. ul. Goszczyńskiego 6 – pow. 20,00m2
 2. ul. Goszczyńskiego 8 – pow. 10,01m2


Bliższych informacji udziela dział GZM pod nr tel. (32) 36 32 490


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKUM" w Sosnowcu uprzejmie informuje, że na podstawie Uchwały Nr 486/XXXVII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24.11.2016 r. zmianie ulega taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków RPWiK Sosnowiec S.A. na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Taryfa grupowa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Stawki obowiązujące
do 31.12.2016 r.

Stawki obowiązujące od 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

netto (zł/m³)

brutto (zł/m³)

netto (zł/m³)

brutto
(zł/m
³)

Grupa taryfowa I Woda (GR I W - GR XII W)

cena za dostarczoną wodę

5,05

5,45

5,08

5,49

Grupa taryfowa I Kanał (GR I K – GR XIII K)

cena
za odprowadzane ścieki

5,16

5,57

5,26

5,68

Razem:

  11,02 zł/m³   11,17 zł/m³

 

Nowe stawki zostaną uwzględnione w rozliczeniu zużycia wody i odprowadzania ścieków z użytkownikami lokali od 01.01.2017 r., natomiast wysokość zaliczek na dostawę wody i odprowadzanie ścieków zostanie wprowadzona do opłaty czynszowej od dnia 01.02.2017 r.


Przetarg nieograniczony

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12
tel. 32-363-24-80 fax. 32-363-24-98

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Remonty dachów i kominów w zasobach Spółdzielni”

Termin złożenia ofert upływa:
09 grudnia 2016 r. o godzinie 800

Szczegółowe warunki przetargu i zakresu robót dotyczące przedmiotowego zadania można
odebrać od 28.11.2016r. w S.M. „LOKUM” w dziale GZM, pokój nr 2,
tel. 32 36 – 32 - 495, 32 36 – 32 - 490.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.