Zmiana godzin pracy Kas

Uprzejmie zawiadamiamy mieszkańców, że począwszy od dnia 1 października 2015 roku

--> kasa główna w siedzibie Spółdzielni przy ul. Chemicznej 12 będzie czynna:

poniedziałek 1000  1615

W pozostałe dni tygodnia kasa będzie zamknięta.

--> kasa osiedlowa przy ul. Niwecka 18a:

środa 800  1430

piątek 800  1230

--> kasa osiedlowa przy ul. B. Przemsza 25:

wtorek 800  1400

czwartek 800  1400

Przepraszamy za utrudnienia i zachęcamy mieszkańców do wnoszenia opłat przez Internet.

Zarząd Spółdzielni


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” informuje, iż w celu usprawnienia procesu rozliczania kosztów dostawy wody oraz ujednolicenia systemu pomiarowego Rada Nadzorcza Spółdzielni Uchwałą Nr 18/2015 z dnia 06.07.2015r. wprowadziła w życie „Regulamin określający zasady kompleksowej wymiany lub montażu wodomierzy indywidualnych i pokrycia kosztów montażu lub zakupu wodomierzy w zasobach Spółdzielni”, którego tekst jednolity znajdziecie Państwo na stronie internetowej Spółdzielni www.smlokum.pl oraz w administracjach i kasach Spółdzielni.

Czytaj więcej: Ogłoszenie


Regulamin zasad kompleksowej wymiany wodomierzy

Regulamin określający zasady kompleksowej wymiany lub montażu wodomierzy indywidualnych i pokrycia kosztów montażu oraz zakupu wodomierzy w zasobach „SM LOKUM”

 

 File pdf 32  Regulamin zasad kompleksowej wymiany wodomierzy 

Przetarg zamówienia publiczne - ogłoszenie o wynikach przetargu

Dokumenty dostępne w dziale Przetargi -> Pozostałe


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie ogłoszenia dotyczącego przetargu.

 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

http://www.smlokum.pl/images/File-pdf-32.png

Przetarg zamówienia publiczne - specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Dokumenty dostępne w dziale Przetargi -> Pozostałe


Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokum" z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 informuje o zamiarze ogłoszenia w terminie do 25.06.2015r. w Biuletynie Zamówień Publicznych przetargu na termomodernizację n/w nieruchomości:

  • ul. Będzińska 43 ab Sosnowiec;
  • ul. Kalinowa 9-15 Sosnowiec;
  • ul. Daleka 9-13 Sosnowiec.

Zmiana godzin pracy Kas

Uprzejmie zawiadamiamy mieszkańców, że począwszy od dnia 12 stycznia 2015 roku

--> kasa główna w siedzibie Spółdzielni przy ul. Chemicznej 12 będzie czynna:

poniedziałek 1200  1615

piątek 715 – 1000

W pozostałe dni tygodnia kasa będzie zamknięta.

--> kasa osiedlowa przy ul. Maliny 18a:

poniedziałek 900  1600

środa 800  1400

--> kasa osiedlowa przy ul. B. Przemsza 25:

wtorek 800  1400

czwartek 800  1400

W piątki kasy osiedlowe nie będą czynne.

 

Przepraszamy za utrudnienia i zachęcamy mieszkańców do wnoszenia opłat przez Internet.

Zarząd Spółdzielni


Informacja O Uchwałach Podjętych Przez Walne Zgromadzenie W Roku 2014

Poniżej przedstawiamy wykaz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w roku 2014

Czytaj więcej: Informacja O Uchwałach Podjętych Przez Walne Zgromadzenie W Roku 2014


Opinia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

W nawiązaniu do rozpowszechnianych, nieprawdziwych informacji przez 5-ciu lokatorów z ul. Goszczyńskiego na temat nieprawidłowości w działalności Spółdzielni, skierowanych do zewnętrznych i wewnętrznych organów nadzorczych spółdzielczości mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokum” w Sosnowcu czuje się w obowiązku poinformowania Państwa o treści pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, które zostało przesłane do naszej Spółdzielni w wyniku poczynionych przez Ministerstwo działań kontrolnych. Departament Mieszkalnictwa Ministerstwa, jak również Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach oceniły pozytywnie działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokum” – w załączeniu pełna treść pisma MiiR.

 

Treść pisma MiiR