Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 informuje,
że posiada do wynajęcia niżej opisany lokal mieszkalny:

 • ul. Żeromskiego 1/1 (lokal do remontu)
 • pow. użytk. 73,12 m², (parter),
 • 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, w.c.,
 • instalacje: wodno –  kanalizacyjna, elektryczna.

Informujemy, że istnieje możliwość zmiany sposobu użytkowania lokalu z mieszkalnego na lokal użytkowy.
Zachęcamy do oględzin lokalu po uprzednim ustaleniu godziny i terminu z Administracją nr 1 (tel. 32 36 32 492) oraz składania pisemnych ofert dotyczących wynajmu lokalu.
Wyjaśniamy ponadto, że warunkiem zawarcia umowy najmu będzie wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 12 zaoferowanych czynszów.
Szczegółowych informacji dotyczących wynajmu lokalu udziela Dział Mieszkaniowy pod nr tel. (32) 36 32 489.


Ogłoszenie

PRZETARG NA WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 30.11.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

 • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy)
 • zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu

Czytaj więcej: Ogłoszenie


Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu informuje, że od dnia 01.01.2017 r. wprowadzone zostaną następujące opłaty:

 • 30,00 zł brutto za każdorazowe sporządzenie potwierdzonej przez Zarząd Spółdzielni za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających tytuł prawny do gruntu, budynku, lokalu lub ich części.
 • 30,00 zł brutto za każdorazowe przygotowanie przez Dział Członkowsko – Mieszkaniowy zaświadczenia o posiadanym tytule prawnym do zajmowanego lokalu, w szczególności zaświadczeń sporządzanych celem przedłożenia w kancelariach notarialnych, bankach, sądzie, urzędzie skarbowym, wydawanych na prośbę lokatora i innych.

Osobom będącym członkami SM „LOKUM” raz w roku przysługuje możliwość uzyskania bezpłatnie jednego zaświadczenia oraz jednej kopii dokumentu, o których mowa powyżej. Opłaty za sporządzenie kolejnych dokumentów będą naliczane, jeśli od wydania ostatniego zaświadczenia lub kopii dokumentu nie upłynął rok.

Informujemy ponadto, że czas oczekiwania na sporządzenie ww. dokumentów wynosi od 3 do 7 dni roboczych, a warunkiem ich wydania jest wpływ środków na rachunek SM „LOKUM” bądź opłata wniesiona w kasie Spółdzielni.


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” w Sosnowcu informuje, iż posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe:

 1. ul.  Goszczyńskiego 6 – pow. 20,00 m2

 2. ul. Kasztanowa 3 – pow. 139,78 m2 – lokal będzie dostępny od dnia 04.11.2016 r.

Bliższych informacji udziela dział GZM pod nr tel. (32) 36 32 490


Ogłoszenie

PRZETARG NA WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ SPRZEDAŻ PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 21.09.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

 • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy);
 • zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu;
 • zawarcie umowy sprzedaży wieczystego użytkowania gruntu.

Czytaj więcej: Ogłoszenie


Przerwa w pracy Kas

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż w dniu 02.09.2016 i w okresie od 13.09.2016 r. do 16.09.2016 r. kasy osiedlowe przy ulicy Niweckiej 18a i ulicy Biała Przemsza 25 będą nieczynne.

 

Przepraszamy za utrudnienia i zachęcamy mieszkańców do wnoszenia opłat przez Internet.  


Ogłoszenie

PRZETARG NA WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 17.08.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

 • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy)
 • zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu

Czytaj więcej: Ogłoszenie


Informacja O Uchwałach Podjętych Przez Walne Zgromadzenie w Roku 2016

Przedstawiamy wykaz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w roku 2016

Czytaj więcej: Informacja O Uchwałach Podjętych Przez Walne Zgromadzenie w Roku 2016


Przetarg nieograniczony

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na „wynajem dwóch lokali użytkowych o pow. 26,90 m2 i 91,00 m2 + magazyn o pow. 21,26 m2 położonych przy ul. M. Maliny 8-8a w Sosnowcu”.

 

Termin złożenia ofert upływa:
28 czerwca 2016 r. o godzinie 800

 • ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie na której należy napisać imię, nazwisko bądź nazwę firmy, telefon kontaktowy wraz z dopiskiem: PRZETARG NIEOGRANICZONY (ofertowy) na „wynajem dwóch lokali użytkowych o pow. 26,90 m2 i 91,00 m2 + magazyn o pow. 21,26 m2 położonych przy ul. M. Maliny 8-8a w Sosnowcu”;
 • otwarcie ofert nastąpi dn. 28.06.2016 r. o godzinie 8 15;

 • wynajem lokali użytkowych od dnia 01.07.2016 r.;

 • przed wynajęciem lokali należy wpłacić kaucję zabezpieczającą najem w wysokości trzykrotnego czynszu brutto zgodnie z ofertą wybraną w przetargu.


Szczegółowe warunki przetargu można uzyskać w S.M. LOKUM w dziale GZM, pokój nr 2, tel. 32-36-32-490.


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Przerwa w pracy Kas

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż w okresie od 06.06.2016 r. do 10.06.2016 r. kasa główna przy ulicy Chemicznej 12, kasy osiedlowe przy ulicy Niweckiej 18a i ulicy Biała Przemsza 25 będą nieczynne.

 

Przepraszamy za utrudnienia i zachęcamy mieszkańców do wnoszenia opłat przez Internet.