Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokum" ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na: WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE w ramach zadania "„Termomodernizacja budynków SM LOKUM usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Chemiczna 12/I, 12/II, 12/III, 12/IV, 12/V, 12/VI, 12/VIII, 12/XI, Będzińska 45, 47, Kalinowa 1, 3, 7 i Biała Przemsza 2, 12-14, 17abc, 19abc, 16-18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, POIS.01.07.01-00-0086/17” w ramach: podziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Szczegóły ogłoszenia...


Unieważnienie Ogłoszenia

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE.

Pliki do pobrania:

 1. Unieważnienie_OGŁOSZENIA_05.04.pdf

Ogłoszenie

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE:

 1. „Remontu balkonów w nieruchomości przy ul. Goszczyńskiego 2 - 12 w Sosnowcu - KONTYNUACJA”
 2. „Malowanie klatek schodowych budynków będących w zasobach SM „LOKUM”

 

Termin złożenia ofert upływa:
14 marca 2018 r. o godzinie 800

 

Szczegółowe warunki przetargu oraz zakres robót dotyczących przedmiotowych zadań można odebrać od 01.03.2018 r. w S.M. LOKUM, pokój nr 2, tel. 32-363-24-95

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Ogłoszenie

PRZETARG NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 22.12.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż niżej wymienionego lokalu mieszkalnego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie


E-CZYNSZE

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż z dniem 01.01.2018 r. przestają funkcjonować kasy czynszowe Spółdzielni. Wszelkie opłaty czynszowe od stycznia 2018 r. mogą Państwo wnosić we wszystkich placówkach pocztowych Poczty Polskiej bez ponoszenia jakichkolwiek opłat z tego tytułu lub przez Internet.

Ponadto informujemy, iż od miesiąca grudnia 2017 r. udostępnia dla Państwa możliwość  LOGOWANIA do systemu E-Czynsze. Na stronie tej zamieszczone są aktualne informacje o wymiarze miesięcznych opłat oraz dokonanych z tego tytułu wpłatach i saldzie konta.

Uzyskanie dostępu do systemu wymaga wypełnienia i złożenia wniosku o dostęp do modułu E-Czynsze (dostępny na stronie internetowej lub w siedzibie Spółdzielni) oraz akceptacji Regulaminu.

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin dostępu do modułu E-CZYNSZE,
 2. Wniosek o dostęp do modułu E-CZYNSZE,
 3. Oświadczenie współwłaścicieli.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„LOKUM”                  


Ogłoszenie

PRZETARG NA WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 30.10.2017 r. o godz. 15:30 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

 • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy)
 • zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu

Czytaj więcej: Ogłoszenie


Informacja o udzeleniu zamówienia

Dotyczy ogłoszenie nr 571262-N-2017 z dnia 2017-08-11 r.

Termomodernizacja budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej LOKUM,
usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Będzińska 45-45A, 47-47A, Biała Przemsza 17 abc

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie_o_udzeleniu_zamówienia.pdf

Informacja o udzeleniu zamówienia

Dotyczy ogłoszenia nr 561267-N-2017 z dnia 2017-08-01 r.

Termomodernizacja budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Będzińska 45, 47, Kalinowa 1, 3, 7 i Biała Przemsza 2, 12-14, 19 abc, 16-18, 28, 29, 30, 31, 32, 33 wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie_o_udzeleniu_zamówienia.pdf

Informacja o wynikach przetargu

Ogłoszenie nr 571262-N-2017 z dnia 2017-08-11 r.

Termomodernizacja budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej LOKUM,
usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Będzińska 45-45A, 47-47A, Biała Przemsza 17 abc

Pliki do pobrania:

 1. INFORMACJA O WYNIKACH II Przetarg.pdf
 2. Punktacja.pdf

Informacja o wynikach przetargu

Ogłoszenie nr 561267-N-2017 z dnia 2017-08-01 r.

Termomodernizacja budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Będzińska 45, 47, Kalinowa 1, 3, 7 i Biała Przemsza 2, 12-14, 19 abc, 16-18, 28, 29, 30, 31, 32, 33 wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.

Pliki do pobrania:

 1. INFORMACJA O WYNIKACH I Przetarg.pdf
 2. Punktacja.pdf