Informacja o uchwałach

INFORMACJA O UCHWAŁACH PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SM „LOKUM” W SOSNOWCU W ROKU 2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków w  2017 roku podjęło następujące uchwały:

 1. Uchwałę Nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SM „LOKUM,
 2. Uchwałę nr 2/2017 w sprawie przyjęcia protokołów Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniach 13,14,15,27 i 28.06.2016 r. wraz  z protokołem z posiedzenia Kolegium,
 3. Uchwałę Nr 3/2017 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej SM „LOKUM” w   Sosnowcu z działalności za rok 2016,
 4. Uchwałę nr 4/2017 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SM „LOKUM”  z działalności za rok 2016  oraz kierunki działania na 2017 rok,
 5. Uchwałę Nr 5/2017 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu za rok 2016,
 6. Uchwałę Nr 6/2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016,
 7. Uchwałę Nr 7/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” za rok 2016,
 8. Uchwałę Nr 8/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” za rok 2016,
 9. Uchwałę Nr 9/2017 w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu.


Zarząd Spółdzielni


Ogłoszenie - Kasa

Spółdzielnia Mieszkaniowa LOKUM, uprzejmie informuje, że w miesiącu czerwcu bieżącego roku kasy spółdzielni będą czynne następująco:

Kasa - Chemiczna 12

 • 5, 19, 26 czerwca

Kasa - Biała przemsza 25

 • 1, 13, 20, 22, 27, 29 czerwca

Kasa - Niwecka 18

 • 7, 21, 23, 28, 30 czerwca

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.


Przetarg nieograniczony

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12
tel. 32-363-24-80 fax. 32-363-24-98

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 1. „Remont wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym wielo-rodzinnym przy ul. Goszczyńskiego 2-12 w Sosnowcu ETAP I  Segment 2, 4, 6”.
 2. „Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Białej Przemszy 20, 21, 22, 24, 26, 27”

Termin złożenia ofert upływa:
23 maja 2017 r. o godzinie 800

Szczegółowe warunki przetargu i zakresu robót dotyczące przedmiotowego zadania można odebrać od 16.05.2017 r. po okazaniu dowodu wpłaty z tytułu zakupu materiałów przetargowych w S.M. „LOKUM” w dziale GZM, pokój nr 2, tel. 32 36 – 32 - 495.

Koszt specyfikacji przetargowej 30,00 zł brutto
płatne przelewem nr konta bankowego
20 1050 1360 1000 0008 0014 0204

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Ogłoszenie

PRZETARG NA WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 15.05.2017 r. o godz. 16:00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

 • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy)
 • zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu

Czytaj więcej: Ogłoszenie


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” w Sosnowcu informuje, iż posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe:

 1. ul. Goszczyńskiego 6 – pow. 20,00m2
 2. ul. Goszczyńskiego 8 – pow. 10,01m2
 3. ul. Braci Mieroszewskich 122a – pow. 33,74 m2


Bliższych informacji udziela dział GZM pod nr tel. (32) 36 32 490


Przetarg nieograniczony

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12
tel. 32-363-24-80 fax. 32-363-24-98

ogłasza

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 1. Remont balkonów w nieruchomości przy ul. Goszczyńskiego 2-12 w Sosnowcu – KONTYNUACJA.
 2. Remont dachu i kominów w nieruchomości przy ul. Kasztanowej 3 w Sosnowcu.
 3. Remont kominów i prace na dachu w nieruchomości przy ul. Mariana Maliny 3 – 3a w Sosnowcu.
 4. Remont dachu w budynku przy ul. Mariana Maliny 23 w Sosnowcu.
 5. Remont kominów w nieruchomości przy ul. Biała Przemsza 8 – 10 w Sosnowcu.
 6. Remont dachu i kominów w nieruchomości przy ul. Biała Przemsza 24 – 26 w Sosnowcu.
 7. Przebudowa więźb dachowych:
   - Żeromskiego 4, 4a i 4/I w Sosnowcu,
   - 3go Maja  42, 44, 46 w Sosnowcu.
 8. Wzmocnienie płatwi kalenicowej przy ul. Mariana Maliny 4 – 4a w Sosnowcu.
 9. Remont schodów wejściowych do klatki schodowej nr 136 w nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 126 – 136 w Sosnowcu.
 10. Malowanie klatki schodowej w nieruchomości przy ul. Biała Przemsza 21w Sosnowcu.

Termin złożenia ofert upływa:
21 marca 2017 r. o godzinie 800

Szczegółowe warunki przetargu i zakresu robót dotyczące przedmiotowego zadania można odebrać od 08.03.2017 r. po okazaniu dowodu wpłaty z tytułu zakupu materiałów przetargowych w S.M. „LOKUM” w dziale GZM, pokój nr 2, tel. 32 36 – 32 - 495.

Koszt specyfikacji przetargowej 30,00 zł brutto
płatne przelewem nr konta bankowego
20 1050 1360 1000 0008 0014 0204

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Przetarg nieograniczony

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12
tel. 32-363-24-80 fax. 32-363-24-98

ogłasza

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

„Wykonanie pomiarów okresowych instalacji odgromowych budynków mieszkalnych, ochrony przeciwporażeniowej gniazd wtyczkowych w mieszkaniach oraz badanie stanu izolacji przewodów (wlz) w budynkach administrowanych przez SM ”LOKUM” na terenie miasta Sosnowca”

Termin złożenia ofert upływa:
14 marca 2017 r. o godzinie 800

Szczegółowe warunki przetargu i zakresu robót dotyczące przedmiotowego zadania można odebrać w S.M. „LOKUM” w dziale GZM, pokój nr 2, tel. 32 36 – 32 - 495, 32 36 – 32 - 490.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Ogłoszenie

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12
tel. 32-363-24-80 fax. 32-363-24-98

ogłasza

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

„Montaż opraw oświetleniowych z energooszczędnymi źródłami światła – LED oraz montaż osprzętu elektrycznego na klatkach schodowych i korytarzach w nieruchomościach przy ul. Goszczyńskiego 2 – 12, B. Przemsza 21 oraz Zawodzie 24 w Sosnowcu”.

Termin złożenia ofert upływa:
07 marca 2017 r. o godzinie 800

Szczegółowe warunki przetargu i zakresu robót dotyczące przedmiotowego zadania można odebrać w S.M. „LOKUM” w dziale GZM, od 21.02.2017 r. pokój nr 2, tel. 32 36 – 32 - 495

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” w Sosnowcu informuje, iż posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe:

 1. ul. Goszczyńskiego 6 – pow. 20,00m2
 2. ul. Goszczyńskiego 8 – pow. 10,01m2
 3. ul. Braci Mieroszewskich 122a – pow. 33,74 m2 – lokal będzie dostępny od dnia 01.03.2017 r.

oraz garaż:

 1. ul. Żeromskiego 1 – pow. 25,34m2 – garaż będzie dostępny od dnia 01.03.2017 r.


Bliższych informacji udziela dział GZM pod nr tel. (32) 36 32 490


Ogłoszenie

PRZETARG NA WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 01.02.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

 • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy)
 • zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu

Czytaj więcej: Ogłoszenie