Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” w Sosnowcu informuje, iż posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe:

 1. ul.  Goszczyńskiego 6 – pow. 20,00 m2

 2. ul. Kasztanowa 3 – pow. 139,78 m2 – lokal będzie dostępny od dnia 04.11.2016 r.

Bliższych informacji udziela dział GZM pod nr tel. (32) 36 32 490


Ogłoszenie

PRZETARG NA WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ SPRZEDAŻ PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 21.09.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

 • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy);
 • zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu;
 • zawarcie umowy sprzedaży wieczystego użytkowania gruntu.

Czytaj więcej: Ogłoszenie


Przerwa w pracy Kas

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż w dniu 02.09.2016 i w okresie od 13.09.2016 r. do 16.09.2016 r. kasy osiedlowe przy ulicy Niweckiej 18a i ulicy Biała Przemsza 25 będą nieczynne.

 

Przepraszamy za utrudnienia i zachęcamy mieszkańców do wnoszenia opłat przez Internet.  


Ogłoszenie

PRZETARG NA WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 17.08.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

 • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy)
 • zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu

Czytaj więcej: Ogłoszenie


Informacja O Uchwałach Podjętych Przez Walne Zgromadzenie w Roku 2016

Przedstawiamy wykaz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w roku 2016

Czytaj więcej: Informacja O Uchwałach Podjętych Przez Walne Zgromadzenie w Roku 2016


Przetarg nieograniczony

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na „wynajem dwóch lokali użytkowych o pow. 26,90 m2 i 91,00 m2 + magazyn o pow. 21,26 m2 położonych przy ul. M. Maliny 8-8a w Sosnowcu”.

 

Termin złożenia ofert upływa:
28 czerwca 2016 r. o godzinie 800

 • ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie na której należy napisać imię, nazwisko bądź nazwę firmy, telefon kontaktowy wraz z dopiskiem: PRZETARG NIEOGRANICZONY (ofertowy) na „wynajem dwóch lokali użytkowych o pow. 26,90 m2 i 91,00 m2 + magazyn o pow. 21,26 m2 położonych przy ul. M. Maliny 8-8a w Sosnowcu”;
 • otwarcie ofert nastąpi dn. 28.06.2016 r. o godzinie 8 15;

 • wynajem lokali użytkowych od dnia 01.07.2016 r.;

 • przed wynajęciem lokali należy wpłacić kaucję zabezpieczającą najem w wysokości trzykrotnego czynszu brutto zgodnie z ofertą wybraną w przetargu.


Szczegółowe warunki przetargu można uzyskać w S.M. LOKUM w dziale GZM, pokój nr 2, tel. 32-36-32-490.


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Przerwa w pracy Kas

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż w okresie od 06.06.2016 r. do 10.06.2016 r. kasa główna przy ulicy Chemicznej 12, kasy osiedlowe przy ulicy Niweckiej 18a i ulicy Biała Przemsza 25 będą nieczynne.

 

Przepraszamy za utrudnienia i zachęcamy mieszkańców do wnoszenia opłat przez Internet.  


Ogłoszenie

PRZETARG NA WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 27.04.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

 • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy)
 • zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu

Czytaj więcej: Ogłoszenie


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” w Sosnowcu informuje, iż z dniem 11.01.2015r. zostaje przeniesiona administracja osiedlowa z ul. Niweckiej 18a na ul. Maliny 5, nr tel. 32 269-93-35 – pozostaje bez zmian.
Informujemy ponadto, że dział techniczny oraz kasa nadal pozostają w budynku przy ul. Niweckiej 18a, nr tel. do działu technicznego 32 299-45-40 – także pozostaje bez zmian.

Przepraszamy za utrudnienia !


Zmiana godzin pracy Kas

Uprzejmie zawiadamiamy mieszkańców, że począwszy od dnia 1 października 2015 roku

--> kasa główna w siedzibie Spółdzielni przy ul. Chemicznej 12 będzie czynna:

poniedziałek 1000  1615

W pozostałe dni tygodnia kasa będzie zamknięta.

--> kasa osiedlowa przy ul. Niwecka 18a:

środa 800  1430

piątek 800  1230

--> kasa osiedlowa przy ul. B. Przemsza 25:

wtorek 800  1400

czwartek 800  1400

Przepraszamy za utrudnienia i zachęcamy mieszkańców do wnoszenia opłat przez Internet.

Zarząd Spółdzielni