Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP

Dotyczy ogłoszenia nr 561267-N-2017 z dnia 2017-08-01 r.

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Ogłoszenie - Kasy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” uprzejmie informuje, iż w miesiącu wrześniu bieżącego roku kasy spółdzielni będą czynne w następujące dni:

Kasa – ul. Chemiczna 12

 • 11, 18, 25 września

Kasa – ul. Biała Przemsza 35

 • 5, 19, 21, 26, 28 września

Kasa – ul. Niwecka 18a

 • 6, 20, 22, 27, 29 września


Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy.


Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Ogłoszenie nr 571262-N-2017 z dnia 2017-08-11 r.

Termomodernizacja budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej LOKUM, usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Będzińska 45-45A, 47-47A, Biała Przemsza 17 abc

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf
 2. SIWZ.pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ.pdf
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ.zip
 12. Załącznik nr 10 do SIWZ.pdf
 13. Załącznik nr 11 do SIWZ.pdf

Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP

Dotyczy ogłoszenia nr 561267-N-2017 z dnia 2017-08-01 r.

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
 2. SIWZ zmienione.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Ogłoszenie nr 561267-N-2017 z dnia 2017-08-01 r.

Termomodernizacja budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Będzińska 45, 47, Kalinowa 1, 3, 7 i Biała Przemsza 2, 12-14, 19 abc, 16-18, 28, 29, 30, 31, 32, 33 wraz z demontażem, usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf
 2. SIWZ.pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ.pdf
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ.zip
 12. Załącznik nr 10 do SIWZ.pdf
 13. Załącznik nr 11 do SIWZ.pdf
 14. Załącznik nr 12 do SIWZ.pdf

Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
 2. SIWZ zmienione.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Ogłoszenie nr 546995-N-2017 z dnia 2017-07-11 r.

Termomodernizacja budynków należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej LOKUM, usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Będzińska 45, 47, Chemiczna 12/I, 12/II, 12/III, 12/IV, 12/V, 12/VI, 12/VIII, 12/XI wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z indywidualnego na ogrzewanie centralne - ETAP 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf
 2. SIWZ.pdf
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ.pdf
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ.pdf
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ.zip
 12. Załącznik nr 10 do SIWZ.pdf
 13. Załącznik nr 11 do SIWZ.pdf
 14. Załącznik nr 12 do SIWZ.pdf

Spółdzielnia nieczynna 16 czerwca 2017 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” uprzejmie zawiadamia mieszkańców, że w dniu 16 czerwca 2017 r. (piątek) Spółdzielnia będzie nieczynna.

W tym dniu dyżur pełnić będzie pogotowie techniczne (tel. 602-245-631).


Informacja o uchwałach

INFORMACJA O UCHWAŁACH PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SM „LOKUM” W SOSNOWCU W ROKU 2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków w  2017 roku podjęło następujące uchwały:

 1. Uchwałę Nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SM „LOKUM,
 2. Uchwałę nr 2/2017 w sprawie przyjęcia protokołów Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniach 13,14,15,27 i 28.06.2016 r. wraz  z protokołem z posiedzenia Kolegium,
 3. Uchwałę Nr 3/2017 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej SM „LOKUM” w   Sosnowcu z działalności za rok 2016,
 4. Uchwałę nr 4/2017 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SM „LOKUM”  z działalności za rok 2016  oraz kierunki działania na 2017 rok,
 5. Uchwałę Nr 5/2017 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu za rok 2016,
 6. Uchwałę Nr 6/2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016,
 7. Uchwałę Nr 7/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” za rok 2016,
 8. Uchwałę Nr 8/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” za rok 2016,
 9. Uchwałę Nr 9/2017 w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu.


Zarząd Spółdzielni


Ogłoszenie - Kasa

Spółdzielnia Mieszkaniowa LOKUM, uprzejmie informuje, że w miesiącu czerwcu bieżącego roku kasy spółdzielni będą czynne następująco:

Kasa - Chemiczna 12

 • 5, 19, 26 czerwca

Kasa - Biała przemsza 25

 • 1, 13, 20, 22, 27, 29 czerwca

Kasa - Niwecka 18

 • 7, 21, 23, 28, 30 czerwca

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.