Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE CZĘŚĆ I.

Plik do pobrania:

  1. Informacja_o_wyborze.pdf

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną po termomodernizacji na podstawie opracowanej dokumentacji pn. "Projekt Regulacji Hydraulicznej Instalacji Centralnego Ogrzewania.

Pliki do pobrania:

  1. Informacja_o_unieważnieniu.pdf

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Montaż instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Sosnowcu przy ul. Kalinowej nr 1, 3, 7 zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu.

Pliki do pobrania:

  1. Informacja_o_unieważnieniu.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie robot rozbiórkowych związanych z ociepleniem dachów, stropów piwnic, drobnymi robotami demontażowymi i rozbiórkowymi.

Plik do pobrania:

  1. Informacja_o_wyborze.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE CZĘŚĆ II.

Plik do pobrania:

  1. Informacja_o_wyborze.pdf

Informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKUM" w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż decyzją Nr GL. RET.070.7.44.2018.EK z dnia 24.04.2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wprowadziło nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Sosnowieckich Wodociągów S.A.

W związku z powyższym od dnia 25.05.2018 r. obowiązują nowe ceny wody i odprowadzania ścieków.

 

Wyszczególnienie Ceny obowiązujące do
dnia 24.05.2018 r.

Ceny obowiązujące od dnia
25.05.2018 r.na okres
12 miesięcy

netto brutto netto brutto
Cena za
dostarczoną
wodę
5,08 zł/m3 5,49 zł/m3 5,15 zł/m3 5,56 zł/m3
Cena za
odprowadzone
ścieki
5,26 zł/m3
 5,68 zł/m3 5,52 zł/m3 5,96 zł/m3
Razem:   11,17 zł/m3   11,52 zł/m3

 

Nowe stawki zostaną uwzględnione w rozliczeniu zużycia wody i odprowadzenia ścieków z użytkownikami lokali od dnia 25.05.2018 r., a do opłaty za mieszkanie zostaną wprowadzone z dniem 01.07.2018 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE.

Plik do pobrania:

  1. Informacja_o_wyborze.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie robot rozbiórkowych związanych z ociepleniem dachów, stropów piwnic, drobnymi robotami demontażowymi i rozbiórkowymi.

Plik do pobrania:

  1. Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE.

Plik do pobrania:

  1. Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokum": Wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną po termomodernizacji na podstawie opracowanej dokumentacji pn. "Projekt Regulacji Hydraulicznej Instalacji Centralnego Ogrzewania" dla poszczególnych budynków objętych zadaniem pn.: „Termomodernizacja budynków SM LOKUM usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Chemiczna 12/I, 12/II, 12/III, 12/IV, 12/V, 12/VI, 12/VIII, 12/XI, Będzińska 45, 47, Kalinowa 1, 3, 7 i Biała Przemsza 2, 12-14, 17abc, 19abc, 16-18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, POIS.01.07.01-00-0086/17” w ramach: podziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.

Szczegóły ogłoszenia...