Ogłoszenie

PRZETARG NA WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 27.04.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

  • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy)
  • zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu

Czytaj więcej: Ogłoszenie


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” w Sosnowcu informuje, iż z dniem 11.01.2015r. zostaje przeniesiona administracja osiedlowa z ul. Niweckiej 18a na ul. Maliny 5, nr tel. 32 269-93-35 – pozostaje bez zmian.
Informujemy ponadto, że dział techniczny oraz kasa nadal pozostają w budynku przy ul. Niweckiej 18a, nr tel. do działu technicznego 32 299-45-40 – także pozostaje bez zmian.

Przepraszamy za utrudnienia !


Zmiana godzin pracy Kas

Uprzejmie zawiadamiamy mieszkańców, że począwszy od dnia 1 października 2015 roku

--> kasa główna w siedzibie Spółdzielni przy ul. Chemicznej 12 będzie czynna:

poniedziałek 1000  1615

W pozostałe dni tygodnia kasa będzie zamknięta.

--> kasa osiedlowa przy ul. Niwecka 18a:

środa 800  1430

piątek 800  1230

--> kasa osiedlowa przy ul. B. Przemsza 25:

wtorek 800  1400

czwartek 800  1400

Przepraszamy za utrudnienia i zachęcamy mieszkańców do wnoszenia opłat przez Internet.

Zarząd Spółdzielni


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” informuje, iż w celu usprawnienia procesu rozliczania kosztów dostawy wody oraz ujednolicenia systemu pomiarowego Rada Nadzorcza Spółdzielni Uchwałą Nr 18/2015 z dnia 06.07.2015r. wprowadziła w życie „Regulamin określający zasady kompleksowej wymiany lub montażu wodomierzy indywidualnych i pokrycia kosztów montażu lub zakupu wodomierzy w zasobach Spółdzielni”, którego tekst jednolity znajdziecie Państwo na stronie internetowej Spółdzielni www.smlokum.pl oraz w administracjach i kasach Spółdzielni.

Czytaj więcej: Ogłoszenie


Regulamin zasad kompleksowej wymiany wodomierzy

Regulamin określający zasady kompleksowej wymiany lub montażu wodomierzy indywidualnych i pokrycia kosztów montażu oraz zakupu wodomierzy w zasobach „SM LOKUM”

 

 File pdf 32  Regulamin zasad kompleksowej wymiany wodomierzy 

Przetarg zamówienia publiczne - ogłoszenie o wynikach przetargu

Dokumenty dostępne w dziale Przetargi -> Pozostałe


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie ogłoszenia dotyczącego przetargu.

 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

http://www.smlokum.pl/images/File-pdf-32.png

Przetarg zamówienia publiczne - specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Dokumenty dostępne w dziale Przetargi -> Pozostałe


Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokum" z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 informuje o zamiarze ogłoszenia w terminie do 25.06.2015r. w Biuletynie Zamówień Publicznych przetargu na termomodernizację n/w nieruchomości:

  • ul. Będzińska 43 ab Sosnowiec;
  • ul. Kalinowa 9-15 Sosnowiec;
  • ul. Daleka 9-13 Sosnowiec.

Zmiana godzin pracy Kas

Uprzejmie zawiadamiamy mieszkańców, że począwszy od dnia 12 stycznia 2015 roku

--> kasa główna w siedzibie Spółdzielni przy ul. Chemicznej 12 będzie czynna:

poniedziałek 1200  1615

piątek 715 – 1000

W pozostałe dni tygodnia kasa będzie zamknięta.

--> kasa osiedlowa przy ul. Maliny 18a:

poniedziałek 900  1600

środa 800  1400

--> kasa osiedlowa przy ul. B. Przemsza 25:

wtorek 800  1400

czwartek 800  1400

W piątki kasy osiedlowe nie będą czynne.

 

Przepraszamy za utrudnienia i zachęcamy mieszkańców do wnoszenia opłat przez Internet.

Zarząd Spółdzielni