Informacja O Uchwałach Podjętych Przez Walne Zgromadzenie w Roku 2016

Przedstawiamy wykaz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w roku 2016

Czytaj więcej: Informacja O Uchwałach Podjętych Przez Walne Zgromadzenie w Roku 2016


Przetarg nieograniczony

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na „wynajem dwóch lokali użytkowych o pow. 26,90 m2 i 91,00 m2 + magazyn o pow. 21,26 m2 położonych przy ul. M. Maliny 8-8a w Sosnowcu”.

 

Termin złożenia ofert upływa:
28 czerwca 2016 r. o godzinie 800

  • ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie na której należy napisać imię, nazwisko bądź nazwę firmy, telefon kontaktowy wraz z dopiskiem: PRZETARG NIEOGRANICZONY (ofertowy) na „wynajem dwóch lokali użytkowych o pow. 26,90 m2 i 91,00 m2 + magazyn o pow. 21,26 m2 położonych przy ul. M. Maliny 8-8a w Sosnowcu”;
  • otwarcie ofert nastąpi dn. 28.06.2016 r. o godzinie 8 15;

  • wynajem lokali użytkowych od dnia 01.07.2016 r.;

  • przed wynajęciem lokali należy wpłacić kaucję zabezpieczającą najem w wysokości trzykrotnego czynszu brutto zgodnie z ofertą wybraną w przetargu.


Szczegółowe warunki przetargu można uzyskać w S.M. LOKUM w dziale GZM, pokój nr 2, tel. 32-36-32-490.


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Przerwa w pracy Kas

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż w okresie od 06.06.2016 r. do 10.06.2016 r. kasa główna przy ulicy Chemicznej 12, kasy osiedlowe przy ulicy Niweckiej 18a i ulicy Biała Przemsza 25 będą nieczynne.

 

Przepraszamy za utrudnienia i zachęcamy mieszkańców do wnoszenia opłat przez Internet.  


Ogłoszenie

PRZETARG NA WYNAJEM I SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza, że w dniu 27.04.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony na:

  • zawarcie umowy najmu lokalu na czas określony (12 miesięcy)
  • zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności i sprzedaż lokalu

Czytaj więcej: Ogłoszenie


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” w Sosnowcu informuje, iż z dniem 11.01.2015r. zostaje przeniesiona administracja osiedlowa z ul. Niweckiej 18a na ul. Maliny 5, nr tel. 32 269-93-35 – pozostaje bez zmian.
Informujemy ponadto, że dział techniczny oraz kasa nadal pozostają w budynku przy ul. Niweckiej 18a, nr tel. do działu technicznego 32 299-45-40 – także pozostaje bez zmian.

Przepraszamy za utrudnienia !


Zmiana godzin pracy Kas

Uprzejmie zawiadamiamy mieszkańców, że począwszy od dnia 1 października 2015 roku

--> kasa główna w siedzibie Spółdzielni przy ul. Chemicznej 12 będzie czynna:

poniedziałek 1000  1615

W pozostałe dni tygodnia kasa będzie zamknięta.

--> kasa osiedlowa przy ul. Niwecka 18a:

środa 800  1430

piątek 800  1230

--> kasa osiedlowa przy ul. B. Przemsza 25:

wtorek 800  1400

czwartek 800  1400

Przepraszamy za utrudnienia i zachęcamy mieszkańców do wnoszenia opłat przez Internet.

Zarząd Spółdzielni


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” informuje, iż w celu usprawnienia procesu rozliczania kosztów dostawy wody oraz ujednolicenia systemu pomiarowego Rada Nadzorcza Spółdzielni Uchwałą Nr 18/2015 z dnia 06.07.2015r. wprowadziła w życie „Regulamin określający zasady kompleksowej wymiany lub montażu wodomierzy indywidualnych i pokrycia kosztów montażu lub zakupu wodomierzy w zasobach Spółdzielni”, którego tekst jednolity znajdziecie Państwo na stronie internetowej Spółdzielni www.smlokum.pl oraz w administracjach i kasach Spółdzielni.

Czytaj więcej: Ogłoszenie


Regulamin zasad kompleksowej wymiany wodomierzy

Regulamin określający zasady kompleksowej wymiany lub montażu wodomierzy indywidualnych i pokrycia kosztów montażu oraz zakupu wodomierzy w zasobach „SM LOKUM”

 

 File pdf 32  Regulamin zasad kompleksowej wymiany wodomierzy 

Przetarg zamówienia publiczne - ogłoszenie o wynikach przetargu

Dokumenty dostępne w dziale Przetargi -> Pozostałe


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie ogłoszenia dotyczącego przetargu.

 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

http://www.smlokum.pl/images/File-pdf-32.png