Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/20 Prezesa Zarządu SM „LOKUM” z dnia 09 września 2020 roku informujemy mieszkańców, że

24 grudnia 2020r. (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy
z tytułu święta przypadającego 26 grudnia 2020 r. w sobotę.

W Wigilię dyżur pełnić będzie pogotowie awaryjne – tel. 602-245-631.

Natomiast w dniu 31 grudnia 2020 roku Spółdzielnia będzie pracować w  godz.  7:00 – 13:00 z zachowaniem obostrzeń związanych z COVID-19.

                                                                     
    Zarząd Spółdzielni


Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych

PRZETARG NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Szczegóły ogłoszenia...


Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych i garażu

PRZETARG NA WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH i GARAŻU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu niżej wymienionych nieruchomości na czas określony (12 miesięcy).

Szczegóły ogłoszenia...


Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” niniejszym informuje, iż zgodnie z §7 ust 2 pkt 1 Regulaminu w sprawie zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom odwołuje w całości przetargi ogłoszone w dniu 27.10.2020 r. dotyczące „Termomodernizacji budynków przy ul. Biała Przemsza 13abc, 15abc, 23ab w Sosnowcu” oraz „Termomodernizacji budynków przy ul. Niwecka 24 oraz Niwecka 24/I w Sosnowcu”.


Ogłoszenie

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12

ogłasza

PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA WYKONANIE:

  1. „Termomodernizacji budynków przy ul. Biała Przemsza 13abc, 15abc, 23ab w Sosnowcu”.
  2. „Termomodernizacji budynków przy ul. Niwecka 24 oraz Niwecka 24/I w Sosnowcu”.
  3. „Wymiany lub montażu wodomierzy indywidualnych w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz pomieszczeniach wspólnego użytku zarządzanych przez SM LOKUM w Sosnowcu”.

Termin złożenia ofert upływa:
10 listopada 2020 r. o godzinie 800

Szczegółowe warunki przetargu oraz zakres robót dotyczący przedmiotu zadania można odebrać od 29.10.2020 r. droga mailową tel. 32 363-24-95

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych

PRZETARG NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Szczegóły ogłoszenia...


Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych i garażu

PRZETARG NA WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH i GARAŻU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu niżej wymienionych nieruchomości na czas określony (12 miesięcy).

Szczegóły ogłoszenia...


Ogłoszenie

PRACA

na stanowisku montera instalacji wod.-kan. i c.o.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” poszukuje osoby do pracy na stanowisko montera instalacji wod-kan. i c.o.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 36-32-480.


Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych

PRZETARG NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Szczegóły ogłoszenia...


Ogłoszenie

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz Zarządzeniem Nr 7/2020 Prezesa Zarządu Spółdzielni z dnia 15 czerwca 2020 roku informujemy mieszkańców, że

14 sierpnia 2020 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy

w Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu w zamian za święto 15 sierpnia 2020 r. przypadające w sobotę.

W dniu 14.08.2020 r. dyżur pełnić będzie pogotowie awaryjne – tel. 602-245-631.