Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych

PRZETARG NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Szczegóły ogłoszenia...


Ogłoszenie

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz Zarządzeniem Nr 7/2020 Prezesa Zarządu Spółdzielni z dnia 15 czerwca 2020 roku informujemy mieszkańców, że

14 sierpnia 2020 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy

w Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKUM” w Sosnowcu w zamian za święto 15 sierpnia 2020 r. przypadające w sobotę.

W dniu 14.08.2020 r. dyżur pełnić będzie pogotowie awaryjne – tel. 602-245-631.


Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych

PRZETARG NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Szczegóły ogłoszenia...


Przetarg na sprzedaż prawa wieczystego użytkownia gruntu

PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Szczegóły ogłoszenia...


Ogłoszenie

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM”
41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12
tel. 32-363-24-80 fax. 32-363-24-98

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Remont sieci ciepłowniczej na oś. Biała Przemsza w Sosnowcu - I ETAP”

Termin złożenia ofert upływa:
23 lipca 2020 r. o godzinie 800

Szczegółowe warunki przetargu i zakresu robót dotyczące przedmiotowego zadania można odebrać drogą mailową od 08.07.2020 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

PRZETARG NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy sprzedaży niżej wymienionego lokalu mieszkalnego.

Szczegóły ogłoszenia...


Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych

PRZETARG NA WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy najmu niżej wymienionych lokali mieszkalnych na czas określony (12 miesięcy).

Szczegóły ogłoszenia...


Przetarg na sprzedaż prawa wieczystego użytkownia gruntu

PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu niżej wymienionej działki.

Szczegóły ogłoszenia...


Przetarg na sprzedaż prawa wieczystego użytkownia gruntu

PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKUM” z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu niżej wymienionej działki.

Szczegóły ogłoszenia...


Ogłoszenie COVID-19

Szanowni mieszkańcy zasobów SM "LOKUM"

W związku z pogłębiającym się stanem zarożenia epidemicznego, wprowadzeniem przez instytucje państwowe dalszych ograniczeń oraz w trosce o Państwa zdrowie, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "LOKUM" informuje, że począwszy od 6 kwietnia 2020 roku wprowadza dodatkowe zabezpieczenia w walce z epidiemią koronawirusa:

obsługa interesantów odbywać się będzie wyłącznie drogą telefoniczną lub e-mail.

Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni, w książce opłat mieszkaniowych oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się na klatkach schodowych budynków mieszkalnych.

Wszelką korespondencję Spółdzielnia będzie przekazywać Mieszkańcom bezpośrednio do skrzynek pocztowych lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Powyższe ustalenia dotyczą siedziby Zarządu oraz administracji osiedlowych i obowiązują do odwołania.

Zarząd Spółdzielni